Al Jaren is het KNMO Show- & Mars concours in Schiedam een succes. Er zijn wel eens wat dipjes maar aan deelnemers is eigenlijk nooit te klagen. Je kunt zelfs zeggen dat Schiedam het enige goed draaiende KNMO concours is en dat er elders in het land jaarlijks concoursen afgeblazen worden vanwege te weinig deelnemers. Met de nieuwe regels die onlangs zijn gepresenteerd tijdens het KNMO congres lijkt ook het doek voor Schiedam te vallen. Een afvaardiging van de organisatie was aanwezig tijdens het congres. We vroegen de organisatie om een reactie;

Was de komende verandering eerder met jullie besproken? Of was het voor jullie ook afwachten wat er die dag ‘uit de hoed’ zou komen? Op 20 oktober hebben wij contact gehad met de doelgroep SMP. Toen is dit plan kenbaar gemaakt. In het gehele voor traject hebben wij geen signaal ontvangen dat men hiermee bezig was. Zowel op 20 oktober als tijdens het concours zelf is nog gesproken over de mogelijkheid van dispensatie. Dit bleek tot dat moment nog altijd mogelijk. Tijdens het congres is pas het eerste signaal afgegeven dat dispensatie niet meer mogelijk was. De technische commissie sprak dat echter weer tegen. Ook de reglementen geven nog altijd aan dat dispensatie mogelijk is.

Heeft de Zuid-Hollandse muziekbond (ZHBM) geen bezwaar gemaakt gedurende het traject? De ZHBM heeft al twee jaar geen afvaardiging meer in de landelijke doelgroep SMP. Zij waren hier dus niet van op de hoogte.

Heeft de KNMO niet aangeboden te faciliteren- of te ondersteunen met het zoeken naar een locatie in- of rond Schiedam die wel aan de nieuwe regels voldoet? De KNMO biedt dit inderdaad aan, maar concours Schiedam heeft zelf al eens onderzocht om naar buiten te verplaatsen, zonder succes. De gemeente Schiedam vindt het evenement geen evenement voor de stad Schiedam en verleent haar medewerking niet. Subsidies zijn inmiddels ook al terug getrokken. Ga je naar buiten de stad dan verlies je de beschikking over vrijwilligers, daar deze voornamelijk wel aan de stad zijn verbonden. Concours Schiedam is dus gebonden aan de hal. We hebben ook plannen gemaakt om de hal te vergroten, zodat we fors tegemoet kunnen komen aan de reglementen, namelijk de 80 meter. De doelgroep heeft echter besloten dat er helemaal niet meer binnen georganiseerd mag worden.

Wat zijn nu de mogelijkheden nog voor jullie als organisatie? De enige mogelijkheid die wij nu hebben, is doorgaan als festival. Deze hele discussie doet al redelijk schade aan het evenement, daarnaast is het ook een algemeen gegeven dat festivals niet veel deelnemers trekken. De vraag is dus of dit de juiste keuze is voor het voortbestaan van het evenement.

Red. Het is jammer om te zien dat een vrijwilligersorganisatie hiermee wordt geconfronteerd. Tijdens het congres liepen de emoties dan ook op, begrijpelijk. Vanuit organisatorisch oogpunt snappen wij niet waarom de KNMO dit laat gebeuren bij het best lopende concours in Nederland. Laten we eerlijk zijn, andere concoursen worden nogal eens afgeblazen wegen te weinig deelnemers. Aan de andere kant is het ook onbegrijpelijk waarom er geen SMP afvaardiging is vanuit Zuid-Holland in de landelijke organisatie. De verenigingsdichtheid in die regio is immers enorm. Sterker nog, reden voor deze verandering is voornamelijk om die grote clubs (die zelden op concours gaan) meer ruimte te kunnen geven. Het zijn ook die clubs die over de nieuwe regels zijn bevraagd. Of die nu wel aan een concours gaan deelnemen…?    

UPDATE: KNMO oneens met voetnoot
De KNMO heeft bij monde van voorzitter Bart van Meijl laten weten het oneens te zijn met de voetnoot. Een uitgebreide reactie daarop is hier te vinden. 

1 reactie