Met ingang van 1 maart 2018 wordt het opleidingsteam van Jong Sebastianus verder uitgebreid. Nadat voormalig slagwerkinstructeur Rick Basten had aangegeven zich nog meer op de coördinatie van het slagwerk te willen gaan richten, is het bestuur hard aan de slag gegaan om een nieuwe instructeur te zoeken. De oplossing lag eigenlijk al kant en klaar op de plank. Xander van Kommer is sinds een jaar al actief binnen de vereniging als instructeur voor individuele lessen.

Na een aantal goede gesprekken hebben het bestuur en Xander elkaar gevonden in een overeenkomst waarbij hij ook instructie gaat geven aan de jeugdslagwerkers van Jong Sebastianus. Dit betekent dat Xander vanaf donderdag 8 maart iedere week (een gedeelte) aanwezig zal zijn bij de groepsrepetities van ons jeugdkorps dat al jarenlang onder leiding staat van Sjaak van de Sant en Jacqueline Leenders.

Xander is zelf ook een begenadigd slagwerker en was jarenlang actief binnen het korps van Irene Ede. Momenteel maakt hij deel uit van het drumkorps Jubal uit Dordrecht.

Met deze volgende stap verwacht het bestuur en de Sebastianus Academy de opleiding naar een nog hoger niveau te brengen en de kwaliteit van lesgeven ook op de langere termijn te waarborgen.