Het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade presenteerde afgelopen zaterdag zijn plannen voor 2021 tijdens de jaarlijkse Midwest Clinic in Chicago. De belangrijkste veranderingen binnen het festival zijn een clustering van de Concertwedstijden op divisie, de uitbreiding van het aantal divisies in de mars en show en een prelims-finalsstructuur in de showwedstrijden. Ook bouwt WMC tijdens de aankomende editie van het festival een WMC Village dat dient als centrale ontmoetingsplek voor bezoekers en muzikanten.
“Het 70-jarig bestaan van WMC is een goed moment om terug te blikken op de rijke geschiedenis van het festival, maar ook om vooruit te kijken,” zegt WMC-voorzitter Max Kousen. “Want een veranderende tijdgeest vraagt om een nieuwe visie. Een nieuwe visie op de wedstrijden, de programmering, maar ook op de wijze waarop we deelnemers en bezoekers ontvangen in onze Klankstad.” ,,Aan de basis van het masterplan WMC 2021 dat bestuur en bureau in gezamenlijkheid hebben opgesteld ligt de gedachte dat WMC een breed cultuurfestival is waarbinnen ruim baan is voor bijzondere experimenten en interessante cross-overs,” zegt WMC-secretaris Ludo Diels, “We hebben gekozen voor kernbergrippen als ‘inclusiviteit’, ‘interculturaliteit’ en ‘innovatie’ als basis voor onze
nieuwe missie en visie. Die uitgangspunten krijgen niet alleen hun weerslag in de line-up van WMC, maar ook in de hospitality. WMC hoort vooral een culturele ontmoetingsplek te zijn waar iedereen zich thuis voelt.”

WMC Village
Het WMC Village in het Stadspark vormt het hart van de WMC-community tijdens de 70-jarige editie van het festival. WMC wil deze locatie gebruiken om deelnemers te ontvangen, om workshops te verzorgen en om samen te lunchen of te dineren. Ook is er in het Village een podium voor pop-up optredens. Het WMC Village is toegankelijk voor zowel deelnemers als bezoekers en dient als centrale ontmoetingsplek tijdens het festival. “WMC is naast een concours ook een podium waarop mensen en culturen elkaar kunnen ontmoeten, waar samen muziek wordt gemaakt in een sfeer van verbroedering,” zegt Maikel den Dekker, Business Manager.

Clustering
Binnen de concertwedstrijden voor harmonie- en fanfareorkesten, percussie-ensembles en
brassbands brengt WMC een clustering per divisie aan. Dat houdt in dat alle deelnemers binnen een bepaalde divisie in hetzelfde weekend optreden. Op deze wijze kan WMC betere juryteams samenstellen en wordt de mate van objectiviteit van de jurering volgens de organisatie vergroot.

Beleving
Binnen de Concertafdeling – de hoogste divisie in de Concertwedstrijden van WMC – vormt ‘beleving’ het centrale principe tijdens de 19e editie van het festival. “Het totaalprogramma dat orkesten presenteren moet tot doel hebben om een concertbeleving op het hoogste niveau te bewerkstelligen,” zegt algemeen artistiek leider van WMC Björn Bus. “Communicatie met het publiek en het overbrengen van emoties zijn daarbij van wezenlijk belang.” Ook moedigt de organisatie, net als tijdens WMC 2017, het gebruik van elementen uit andere kunstvormen aan. Het juryteam in de Concertwedstrijden bestaat in 2021 daarom uit vier muzikanten en één expert in dramaturgie, visualisatie of regie. “Cross-overs met dans, video, of beeldende kunst die de muzikaliteit versterken vinden we belangrijk,” meent Bus. “Niettemin blijft de muzikale en artistieke prestatie de boventoon voeren in de beoordeling.” In de eerste, tweede en derde divisie
vervalt het inspeelwerk en wordt vervangen door een keuzeprogramma. Het verplichte werk blijft in deze divisies wel gehandhaafd.

Copa kapella
WMC introduceert tijdens WMC 2021, in samenwerking met het Oostenrijkse festival Woodstock der Blasmusik, een nieuw wedstrijdonderdeel voor bands. In navolging van de wedstrijd BLOW! to Woodstock, die plaatsvindt in de zomer van 2020, organiseert WMC een wedstrijd voor bands met minimaal 4 blazers en maximaal 20 muzikanten. Op zaterdag 17 juli 2021 vindt de finale van Copa Kapella plaats op de markt in Kerkrade. De finalisten worden bepaald door een jury en via publieksstemmen. “Wat genres betreft laten we het volledig open: van böhmisch-mährisch tot pop, jazz en funk, iedereen is welkom,” zegt Bus. “Bij Copa Kapella voert entertainment de boventoon en laten we volledige breedte van de blaasmuziek zien.”

Internationale Dirigentenwedstrijd
Ook organiseert WMC, in samenwerking met de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs (BvOI), een Internationale Dirigentenwedstrijd. Rode draad van de wedstrijd vormt het observeren van de deelnemende dirigenten in zoveel mogelijk verschillende dirigeersituaties. Deelnemers aan de wedstrijd dirigeren verschillende soorten samenstellingen: van een professioneel- en top amateurorkest tot kleinere ensembles. De finalisten van de dirigentenwedstrijd dirigeren op 21 juli 2021 het eindconcert van de wedstrijd in de Rodahal. Op 1 oktober 2020 start de inschrijving.

Mars- en Show
WMC maakte begin december al bekend binnen de mars- en showwedstrijden veranderingen aan te brengen. De mars- en showwedstrijden worden in 2021 uitgebreid met een Championship Division voor de meest competitieve bands. De competitie in deze divisie, die boven de World Division staat, verloopt bij de show volgens een prelims-finals structuur, met de finale op de laatste zondag van WMC. Ook breidt WMC het aantal divisies uit in de Mars en Show naar vijf, inclusief een jeugddivisie. Ook op deze wijze wil WMC de diversiteit en pluriformiteit binnen het festival vergroten.

Digitaal
De inschrijving voor de komende editie van het festival opent op 1 april 2020 en sluit op 1 oktober 2020. De inschrijving voor de dirigentenwedstrijd opent op 1 oktober 2020. Inschrijving van alle deelnemers gebeurt via een onlineportal, waarin deelnemende orkesten een eigen online omgeving krijgen waarin zij hun inschrijving kunnen beheren. Het aanleveren van gegevens als bijvoorbeeld NAW-gegevens, keuzewerken en beeld- en geluidsfragmenten gebeurt in de aanloop naar WMC 2021 middels dit portaal.