Home Showkorpsen Waarom hield Korpsmuziek zich stil tijdens de laatste twee persconferenties van het...

Waarom hield Korpsmuziek zich stil tijdens de laatste twee persconferenties van het WMC?

3511
0

Vaak hebben we de afgelopen tijd de vraag gekregen waarom we tijdens de laatste 2,5 persconferentie niet meer kritische vragen vanuit onze achterban en van ons zelf naar voren brachten. Ook in de reacties op het plaatsen op Facebook van de laatste persconferentie komt deze vraag vaak naar voren. 

We willen hier wel een korte uitleg over geven, waarbij we willen opmerken dat we natuurlijk nog aandacht zullen besteden aan alle vragen die er zijn bij onze lezers en kijkers en natuurlijk ook bij onszelf. Vooral ook nu de voorzitter van het WMC heeft aangegeven in een interview met het Limburgs Dagblad dat er een evaluatie zal komen waarin ook naar alle reacties gekeken zal worden. Het Korpsmuziek-team wil er voor zorg dragen dat ook de reacties uit onze achterban en onze eigen vragen/opmerkingen hierin worden meegenomen. En daarbij realiseren we ons dat er ook veel korpsen tevreden zijn met de wijze waarop het WMC voor hen is verlopen. Dat geldt echter niet voor iedereen en we vinden dat KM een rol mag spelen in het verkleinen van die tweedeling.

Waarom zijn wij gestopt met het stellen van inhoudelijke vragen tijdens de persconferenties?
Na het eerste weekend en de eerste persconferentie, waar ook wij enigszins verrast waren door voor ons niet bekende veranderingen in de wijze van jureren/waarderen, hebben wij de WMC-organisatie in de persoon van dhr. Reumkens en dhr. Smit een aantal schriftelijke vragen doen toekomen. Door ons is gevraagd of de juryvoorzitter in een op beeld opgenomen interview hierop zou willen reageren. We wilden dit buiten de persconferentie om doen, zodat er sprake kon zijn van een zorgvuldige beantwoording van onze vragen. Vragen richten zich met name over een uitleg over de koerswijziging in jureren en de volgens ons ontbrekende communicatie naar de deelnemers vooraf.

Na een gedane toezegging voor het interview werd de toestemming hiervoor weer ingetrokken en werd uiteindelijk aangegeven dat de beantwoording van onze vragen na de tweede persconferentie zou plaats vinden. Dit was wat ons betreft prima, al leek ons dit niet het meest geschikte moment. Voorafgaand aan de tweede persconferentie hebben we daarom nogmaals aangegeven dat de beantwoording van onze vragen los van de persconferentie kon plaats vinden, het leek ons niet noodzakelijk om dit in het bijzijn van de overige persvertegenwoordigers te doen. Te meer omdat het specifieke vragen vanuit onze achterban betrof.

De persvoorlichter van het WMC gaf bij het begin van de tweede persconferentie aan dat beantwoording aansluitend op de persconferentie zou plaats vinden, dit omdat ze vonden dat het WMC een open en transparant beleid in deze wilden.

Tijdens de tweede persconferentie was er al sprake van een wijze van reageren op vragen, waarbij er nauwelijks geantwoord werd maar de vraag veelal “gekaatst” werd richting de aanwezige vragenstellers van diverse media.

Toen wij uiteindelijk onze vragen konden stellen werd ons duidelijk dat de heren Reumkens en Smit willens en wetens geprobeerd hebben om Korpsmuziek te betichten van suggestieve berichtgeving, alsof Korpsmuziek de storm aan reacties veroorzaakt zou hebben. En ook werd deskundigheid van de Korpsmuziek-teamleden in twijfel getrokken. Toen we nogmaals aangaven dat Korpsmuziek op dat moment helemaal niet over punten en recaps wilde discussiëren (was overigens ook niet mogelijk want deze waren nooit beschikbaar tijdens de persconferentie, input daargelaten die we van deelnemers hebben gekregen) maar dat we graag wilden weten hoe er gedacht werd over de communicatie naar de deelnemers vooraf over veranderingen, gaf de juryvoorzitter aan hier verder niet over te willen praten en sloot hij de discussie en verplaatste hij het onderwerp naar onze wijze van verslaggeving. Voor Korpsmuziek was dit aanleiding om op dat moment ook zelf het vragen stellen richting de juryvoorzitter te beëindigen, waarmee de persconferentie ook tot een einde kwam.

Gezien het “tumultueuze” verloop van deze persconferentie hebben we besloten om de opnames niet te vertonen en ons te beperken tot een schriftelijk verslag tot het moment van de zogenaamde beantwoording van onze vragen. We hebben hier in ons verslag het pers statement dat het WMC een dag later uitgaf geplaatst. Overigens werd daarin wel gereageerd op de vragen die we eerder hadden toegestuurd, zij het summier.

En daarna?

Nadien hebben we als Korpsmuziek-team besloten om geen inhoudelijk vragen meer te stellen, niet eerder dan tijdens de laatste persconferentie, waar we graag nog een aantal vragen wilden voor leggen aan de WMC-organisatie.

We hebben er voor gekozen om het verder vervolg van onze verslaglegging op een voor ons plezierige manier te doen. Gezien de alleen maar positieve reacties hierop denken we daarin goed geslaagd te zijn. Wij zijn na het vervelende voorval bij de tweede persconferentie weer met plezier aan het werk gegaan. We hebben nog wel geprobeerd om nog een verduidelijkend gesprek te hebben met de juryvoorzitter, helaas is aan dit verzoek tot nu toe nog geen gehoor gegeven.

Tijdens de laatste persconferentie waren we niet in staat om onze vragen voor te leggen aan dhr. Reumkens. Alhoewel zijn naamkaartje klaar stond op tafel, werd deze aan het begin van de persconferentie omgedraaid en was slechts de juryvoorzitter dhr. Smit beschikbaar voor beantwoording van vragen. Gezien zijn eerdere opstelling richting de redactie hadden wij niet de behoefte hem verdere vragen meer stellen. Overigens bleek ook nu dat er op vragen van andere journalisten kort werd gereageerd, zonder een grote inhoudelijke onderbouwing.

Naar aanleiding van al jullie vragen en opmerkingen leek het ons gepast jullie hier tekst en uitleg over te geven.

We hebben met veel plezier onze bijdrage aan het WMC 2017 geleverd en hebben ook zeker goed samengewerkt met de WMC-organisatie. Daarnaast vinden we dat we veel voor het WMC kunnen betekenen door de wijze van bericht- en verslaggeving. We hopen verder dat we alsnog een input kunnen geven aan de evaluatie die de WMC organisatie gaat houden en kijken met veel genoegen terug op een mooi WMC.

 

Het Korpsmuziek team,