Adest Musica houdt op 23 april en 2 juli 2019 vriendenacties in de wijken Vogelenbuurt en in het gebied rondom de Teijlingerlaan in Sassenheim. Voorafgaande aan de acties zijn er flyers huis-aan-huis verspreid in deze woonwijken. Zowel de Jeugdband als de Drum- en Showband van Adest Musica ondersteunen muzikaal deze vriendenactie.  De vriendenactie is opgestart in 2016. Op 23 april wordt de Vogelenbuurt bezocht en op 2 juli het gebied rondom de Teijlingerlaan. Dit zijn dan de  laatste twee wijken die nog bezocht gaan worden in Sassenheim.

Voorzitter Wim van Vliet vertelt: “Wij zijn er trots op dat de Drum- en Showband zich al jarenlang handhaaft in de Europese top van (amateur) muziekkorpsen. Wij doen onze uiterste best om de positie van Adest Musica in de amateurmuziek te borgen en waar mogelijk te verbeteren. De ondersteuning van sponsoren en zeker ook van vrienden zijn voor Adest Musica van wezenlijk belang”.

Waarom vriend worden
Adest Musica is uit zijn jas gegroeid in de huidige ruimte in ‘t Onderdak in Sassenheim. Wij zijn om die reden in gesprek gegaan met de gemeente Teylingen voor een nieuwe locatie. De nieuwe locatie zal tevens een muziekcentrum worden, waar alle muziek gerelateerde clubs hun onderdak kunnen krijgen. Door de vriendenactie is Adest Musica in staat om te blijven investeren in de groei van de vereniging en zo ook een topclub te blijven in de Europese muziekwereld.

Detail informatie is te vinden op: www.adestmusica.nl/vrienden.

Vriendenactie loopt al sinds 2016
Per jaar zijn er twee wijken in Sassenheim bezocht door de korpsen van Adest Musica, waarbij zo’n 25 vrijwilligers in de wijk die bezocht werd huis aan huis aanbelden, met de vraag of men vriend van Adest Musica wil worden. Dat resulteerden de afgelopen jaren in 300 nieuwe vrienden voor Adest Musica.