Zondag 21 oktober 2018 (derde zondag van oktober) organiseert Vlamo, haar jaarlijkse wedstrijd voor concert percussie-ensembles. Dit jaar voor het eerst in een andere locatie, het Cultureel Centrum Guldenberg te Wevelgem wordt de place to be voor al wie van concert-percussie houdt. Deze accommodatie beschikt door zijn architectuur en de gebruikte materialen over een uitstekende akoestiek. Alle faciliteiten om het de deelnemers naar hun zin te maken zijn aanwezig en ook het publiek kan vanuit de rode fauteuils maximaal genieten.

Deelnemen kan zowel buiten als binnen competitie, in één van de drie lagere of drie hogere afdelingen.

Ieder ensemble brengt twee wedstrijdwerken die in één en dezelfde afdeling zijn geklasseerd. (Werken die nog niet geklasseerd zijn moeten ingezonden worden ter klassering).

Een deskundig juryteam waardeert de diverse prestaties en zorgt voor werkbare commentaren en suggesties. Ook de lagere afdelingen zijn van harte welkom!

Bijkomende informatie is te vinden op www.vlamo.be en kan opgevraagd worden bij [email protected], tel +32 (0) 9 265 80 06

Geert Vanmaeckelberghe
Actief lid bij Showkorps WIK Oostende (van 1974 tem 2011) als muzikant, choreograaf, tamboer-majoor, bestuurslid / voorzitter stuurgroep drupershopi (drumbands, percussie ensembles, showkorpsen en pipe bands) VLAMO (Vlaamse Amateurmuziekorganisatie) , redactielid KLANKBORD magazine / docent en jurylid exercitie - tamboer-majoor / choreograaf / auteur handleiding "Klank, Kleur én Beweging" / Lid van de WMC adviesraad voor percussie - mars & showwedstrijden.