Zondag 17 oktober 2021 organiseert VLAMO de jaarlijkse showwedstrijden in Evenementenhal De Schelp te Wevelgem. Dit jaar zal de focus liggen op het aanbieden van een vooruitzicht, de zingeving om te repeteren en de plaats om elkaar opnieuw te ontmoeten. In Wevelgem kunnen de muzikanten opnieuw trots het uniform aantrekken en tonen wat ze kunnen, wat ze willen. Het accent ligt hierbij niet op de prestatie en rangschikking maar op de eigen invulling van de performance. En dat kan zowel een standstill concert zijn als een straatshow, een gedeelte van een show of een full show. Wevelgem 17 oktober wordt een belangrijk toonmoment, een nieuwe start naar het volgende werkjaar.

Deelnemen kan zowel binnen als buiten competitie. Een veelzijdig team van deskundigen zal tips & suggesties inspreken die showkorpsen moeten ondersteunen voor de toekomst.
Na de individuele uitvoeringen volgt een gezellig samenzijn met live act, hierbij is de verbroedering tussen de deelnemers even belangrijk als de eerder uitgevoerde toonmomenten.
De 2021 editie zorgt voor vooruitzicht na de lange genoodzaakte (COVID19) winterslaap en nodigt alle showkorpsen uit om naar eigen invulling deel te nemen en naar buiten te treden.

Inschrijven kan tot uiterlijk 5 september 2021, via deze link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hhCkYFeHz0SPFo5z2-WNuOjY_AXEOrdApcnYzQ7q-NtUMUE5R1JVTzI1R1VOVjgxUDU0TjlKVFFBWS4u

Geert Vanmaeckelberghe
Actief lid bij Showkorps WIK Oostende (van 1974 tem 2011) als muzikant, choreograaf, tamboer-majoor, bestuurslid / voorzitter stuurgroep drupershopi (drumbands, percussie ensembles, showkorpsen en pipe bands) VLAMO (Vlaamse Amateurmuziekorganisatie) , redactielid KLANKBORD magazine / docent en jurylid exercitie - tamboer-majoor / choreograaf / auteur handleiding "Klank, Kleur én Beweging" / Lid van de WMC adviesraad voor percussie - mars & showwedstrijden.