Om het grote belang van goed muziekonderwijs in het voortgezet onderwijs te onderstrepen, wordt op initiatief van Buma Cultuur de beste ‘Muziekdocent van het Jaar’ gekozen.

Op een groot aantal scholen ontbreekt muziekonderwijs of zelfs een muziekdocent. In onze optiek een zeer onwenselijke situatie. Met deze uitverkiezing vragen we nadrukkelijk aandacht voor het belang van muziekeducatie en de rol van de muziekdocent daarin’, motiveert Frank Helmink, directeur Buma Cultuur, het initiatief.

‘We zijn het aan onze muziektalenten verplicht om ervoor te zorgen dat hun talenten optimaal tot ontwikkeling komen. Er is een duidelijke parallel met topsport: om de top te kunnen bereiken en daar ook te blijven is een brede basis nodig. De politiek moet hierin wat ons betreft ook haar verantwoordelijkheid nemen. Met deze verkiezing laten we het ministerie van OCW ook zien welke stappen de sector zelf zet om muziekeducatie op het niveau te krijgen waar het hoort’, aldus Helmink.

De nominatiefase is van 10-25 mei en met ondersteuning van een uitgebreide mediacampagne. Begin juni wordt de winnaar bekendgemaakt.

Nomineren kan oa via het AD, klik hier…

(BRON: LKCA)