We zitten al bijna in 2020 en dat betekent dat vele korpsen zich al aan het richten zijn op het WMC dat in 2021 zal plaatsvinden. Het is dus van belang om te weten in welke richting de WMC-reglement zullen gaan. Op het KNMO Congres zal het WMC de eerste contouren van de Mars-, Marsparade en Showreglement 2021 laten zien aan de aanwezige verenigingen. Met 2017 in het achterhoofd wil het WMC veel meer verbinding leggen met de sector en heeft men ook weer geleerd van de voorgaande edities. Dit is een normaal proces van leren, evalueren, conclusies trekken en besluiten nemen. Zo is dat ook nu weer gegaan en is het WMC aan de slag gegaan. Er is contact geweest met de KNMO en er zijn gesprekken geweest. Ook is er een klankbordgroep/adviesraad bestaande uit kaderleden van verenigingen vanuit het werkveld georganiseerd en ook bijeengekomen waarmee de eerste contouren van de reglementen 2021 zijn besproken en bediscussieerd. Op het KNMO Congres zullen in aparte sessies de Marsreglementen en de Showreglementen worden toegelicht. Tevens komt er aan de orde wat er met de Marsparade zal gaan gebeuren. Er zullen zeker wat aanpassingen te verwachten zijn.

Muziek maken dat kan menig mars en showkorps wel maar als het aankomt op de kunst van het exerceren of lopen van een choreografie in een show dan wordt het voor menig korps toch best een uitdaging om dit goed voor elkaar te krijgen. Stijl van lopen en hoe studeer je een show in, is al eerder aan de orde geweest.

Door inzicht te geven in het lopen en tips te geven, zal fysiotherapeut Jos Mooten bijdragen aan de kwaliteit en inhoud van uw lessen en instructie. Jos is bekend met de wereld van Mars- en showbands. Naast spelend lid is hij instructeur geweest en jurylid bij CGN en daarvoor bij DCH/KNFM. Als fysiotherapeut is hij ook mee geweest tijdens een USA tour van Beatrix’ uit Hilversum. Deze sessie is een aanrader voor kaderleden van Mars- en Showbands maar ook voor bestuurders die hun kennis willen verrijken t.a.v. “de kunst van het lopen”.

Een prachtig deelnemersveld, een geweldige locatie een zeer goede publieksopkomst, dat maakte de eerste editie van het NK Jeugd voor Mars- en Showkorpsen georganiseerd door de doelgroep SMP een groot succes. Op dit NK deed ook het nieuwe Marsreglement haar intrede en de jeugdige deelnemers hadden zich goed voorbereid. Uiteraard is er zowel door de Doelgroep SMP als ook door de TC Mars en Show geëvalueerd. De uitkomsten hiervan zullen op het KNMO Congres gedeeld worden met iedereen. Er is ook een aantal aanpassingen aan het Marsreglement voortgekomen uit het NK Jeugd en de TC Mars en Show zal deze presenteren tijdens de sessie KNMO Mars en Show 2020. Daarnaast zal er voor de jeugdkorpsen uit de Mars en showsector ook een sessie plaatsvinden zoals gebruikelijk is geworden. De doelgroep SMP is regelmatig in gesprek met deze belangrijke groep voor de sector en zo ook tijdens het KNMO Congres. Deze sessie is natuurlijk een absolute MUST voor kader- en bestuursleden van jeugdkorpsen maar is openbaar om bij te wonen ook als u geen bestuurder of kaderlid bent van een jeugdkorps.

De Bandmanager is de naam van een sessie voor en door bandmanagers van muziekverenigingen. Het wordt steeds lastiger om optredens te krijgen als vereniging en uw bandmanager of secretaris moet echt actief de markt op om u als vereniging (betaald) te verkopen. Maar hoe doe je dat? Waar moet je rekening mee houden? Deze sessie gaat over alle ins en outs van het “managen van ” van je vereniging. Oftewel de manager is de hoeksteen van de vereniging. Natuurlijk kennen we de bandmanagers als functie bij de Mars- en Showbands maar ook voor concerterende verenigingen is er een markt.

Wellicht bent u net als bandmanager gevraagd of benoemd of u bent echt op zoek naar een nieuwe/andere aanpak? Dan is deze sessie echt een must. De sessie wordt begeleid door een aantal ervaren bandmanagers die het belangrijk vinden om hun kennis te delen met hun collega’s. Dit is een absolute aanrader!

Phila Slag & Vlag
Vorig jaar kon iedereen kennismaken met het fenomeen Slag & Vlag, een initiatief van CGN en Stichting Philadelphia Zorg. Doelstelling is om mensen met een verstandelijke beperking te integreren binnen de reguliere muziek- en dansvereniging. We zijn een jaar verder en het project heeft een behoorlijke impact. Twee directieleden van Philadelphia zullen u meenemen in de huidige stand van zaken want inmiddels zijn er ca 10 verenigingen in opstart of inmiddels begonnen. Dit zijn niet alleen Mars- en Showkorpsen maar ook verenigingen uit de sector Blaasmuziek zijn aangehaakt. In twee sessies kunt u leren van de ervaringen van deze verenigingen.

De sessie Phila Slag & Vlag bestuur zal vanuit de bestuurlijke kant hun ervaringen delen met u als bezoeker en eventueel geïnteresseerde vereniging. Wat komt er kijken bij de opstart? Hoe zit het financieel? Wat zijn de leerpunten? Hoe organiseer je dit binnen je vereniging. Een aantal bestuurders van verenigingen waar er inmiddels is gestart met Phila Slag&Vlag en een directielid van Philadelphia willen graag in gesprek met de bezoekers en hen meenemen in hun ervaring.

De sessie Phila Slag & Vlag – Instructie is bedoeld voor kaderleden, instructeurs en bestuurders die willen leren van het instructieteam dat uitgebreide ervaring heeft met het met lesgeven aan mensen met een verstandelijke beperking. Het instructieteam dat het eerste Phila Slag&Vlag project heeft opgezet en begeleid komt haar ervaringen delen met de bezoekers. Bent u net gestart met een project of nog in de opstart of heeft u interesse hierin dan is deze sessie een must.

De Bond van Orkest Dirigenten en Instructeurs wil in haar sessie graag in gesprek met verenigingen en kaderleden om te komen tot een antwoord op de vraag: of en zo ja, hoe een opleiding voor instructeur van Mars- en Showband eruit zou moeten zien. Er wordt veel geklaagd over het gebrek aan goed opgeleid kader voor de Mars- en Showsector dus kom in gesprek met de BVOI.

Naast deze sessies zijn er ook sessies vanuit het LKCA, Robbert Baruch is lobbyist en neemt ons mee in zijn wereld van de politiek Den Haag. De heer Artur Jaschke PhD vertelt ons wat muziek met ons brein doet en in het bijzonder met autisme. Hoe om te gaan met dementie in uw muziekvereniging? Ook hier is een sessie voor.

Er is dus voor de sector Mars en Show veel te halen op het komende KNMO Congres.. Heeft u zich al aangemeld? Via deze link kan dat nog!