Zondag 9 oktober 2022 organiseert VLAMO een niet-wedstrijdgebonden event voor percussie-ensembles – drumbands – trommelkorpsen. Die dag bieden wij een podium aan waarop de ensembles marcherend of concerterend kunnen tonen wat ze willen. Tijdens dit toonmoment ligt het accent niet op scores en rangschikking maar wel op ontmoeting, het aanbieden van perspectief en het uitvoeren van een toonmoment. (Er gelden geen reglementen, er zijn geen afdelingen en er is geen verplicht repertorium).

Op 9 oktober 2022 bieden wij slagwerkers de kans om naar buiten te treden met twee werken naar eigen keuze. Tijdens dit toonmoment zullen deskundigen constructieve bruikbare commentaren, tips & tricks meegeven. Hiermee willen wij de deelnemende verenigingen positief ondersteunen en stimuleren in de verdere ontwikkeling van het talent.

Ieder slagwerkensemble is welkom!
Plaats van ontmoeting is de sporthal (marcherend) of de theaterzaal (concerterend) van GC De Pit te Buggenhout (BE).

De sporthal heeft een vaste tribune langsheen de langste zijde en een goede akoestiek.
De theaterzaal heeft een vaste tribune met 330 comfortabele zitplaatsen en een uitstekende akoestiek.
(De bühne meet 12 op 17 meter / Buggenhout is centraal gelegen en vlot bereikbaar).

Inschrijven uiterlijk op 15 augustus 2022, via het online formulier.

info: [email protected]

Geert Vanmaeckelberghe
Actief lid bij Showkorps WIK Oostende (van 1974 tem 2011) als muzikant, choreograaf, tamboer-majoor, bestuurslid / voorzitter stuurgroep drupershopi (drumbands, percussie ensembles, showkorpsen en pipe bands) VLAMO (Vlaamse Amateurmuziekorganisatie) , redactielid KLANKBORD magazine / docent en jurylid exercitie - tamboer-majoor / choreograaf / auteur handleiding "Klank, Kleur én Beweging" / Lid van de WMC adviesraad voor percussie - mars & showwedstrijden.