Home Organisaties Toch nationaal congres voor de sector Show, Mars en Percussie dit jaar!

Toch nationaal congres voor de sector Show, Mars en Percussie dit jaar!

325
0

Nu alles weer aan het opstarten is, heeft de Doelgroep Show, Mars en Percussie(SMP) van
de KNMO bekend gemaakt dat er voor haar specifieke doelgroep een Nationaal Congres
komt. Tot 2019 was er het KNMO Congres dat eigenlijk was voortgebouwd op wat ooit het
Nationaal Showcongres was. Voor 2021 heeft de doelgroep SMP besloten om een eigen
congres te organiseren omdat de verwachting is dat een congres KNMO-breed niet op de
agenda staat gezien de Coronamaatregelen. Het congres zal worden gehouden op zaterdag 23 oktober 2021 in het Huis van Eemnes te Eemnes.

Het doel van het SMP Congres is onveranderd namelijk een platform bieden waar de sector elkaar ziet en met elkaar in gesprek kan gaan. Zeker in deze tijd voorziet dat in een grote behoefte aldus Jaap van Waveren, voorzitter van de landelijke KNMO Doelgroep Show Mars en Percussie. De verenigingen zijn nu allemaal bezig met opstarten maar er komt natuurlijk een moment dat men zich gaat afvragen: wat gaan we in 2022 doen? Daar wil het congres ruimte aan geven met diverse onderwerpen. Een vooruitblik op het voorlopige programma laat diverse interessante onderdelen zien.

In 2022 staat het WMC op de kalender. De Artistieke Commissie Mars – en Showwedstrijden van het WMC zal de deelnemers helemaal op de hoogte brengen van de WMC Reglementen Mars, Marsparade en Show. Met name zal er worden ingegaan op de toepassing en interpretatie van de reglementering. Dit zal voor veel verenigingen absoluut een goede reden zijn om aanwezig te zijn. Ook komt er een aparte sessie voor de WMC-reglementering voor de Concertwedstrijden Slagwerkensembles. Het is goed om te zien dat de doelgroep SMP en het WMC hier samen in optrekken.

Natuurlijk zal er ook een sessie voor de jeugdkorpsen worden georganiseerd, zij hebben
inmiddels een vaste plek op dit congres. Het onderdeel visual staat ook op de agenda. Zowel op de mars als de show is dit een belangrijk onderdeel. Iedere muziekvereniging vindt het normaal dat de muzikaal leider een betaalde kracht is. Vaak wordt de slagwerkinstructeur ook nog wel betaald maar als het gaat om marsexercitie en show dan is daar altijd nog een gat. De gemiddelde mars- en showband lijkt er weinig waarde aan te hechten terwijl iedere vereniging beseft dat het wel van belang is. Als er een belangrijk concours op komst is dan gaan we er serieus over nadenken om hier experts voor in te zetten en in te huren maar normaal gesproken doet een van de instructeurs dit erbij. De sessie gaat over de ins en out van visual en het zal u niet verbazen dat dit ook een echte specialiteit is.

Een hele andere sessie gaat over de BUMA en STEMRA. Hoe zit dit nu in elkaar en dan met name met het oog op de verdergaande digitalisering in onze sectoren. Uiteraard zullen ook de plannen van de doelgroep SMP voor 2022 worden onthuld en toegelicht. Het is een vol en zeer interessant programma dat de doelgroep heeft samengesteld. De organisatie hoopt dat de Coronamaatregelen tegen die tijd nog verder versoepeld zijn. Uiteraard wordt dit congres georganiseerd op basis van de RIVM richtlijnen en de dan geldende Coronamaatregelen. Mocht het helemaal niet live kunnen dan zal het congres volledig online te volgen zijn.

De organisatie is in handen van het kernteam SMP o.l.v. Jaap van Waveren terwijl het
dagvoorzitterschap in handen van Paul Doop ligt. De inschrijving zal medio augustus starten. Zet het dus alvast in de agenda:
SMP Congres
Zaterdag 23 oktober 2021
Aanvang 13.00 uur
Einde: 18.00 uur
Locatie: Huis van Eemnes te Eemnes
Houd deze website, de diverse social mediakanalen in de gaten en natuurlijk ook de website van de KNMO.