Op zaterdag 30 maart werd in Bitgummole het eerste jeugdfestival georganiseerd binnen de nieuwe gemeente Waadhoeke. De organisatie was in handen van de Vereniging samenwerkende muziekverenigingen “Waadklank”. Het in 2018 opgerichte “Waadklank” organiseerde daarmee haar eerste evenement.

(Jonge) muzikanten die muzieklessen volgen bij de aangesloten muziekkorpsen (22 verenigingen) uit de gemeente Waadhoeke hebben tijdens het jeugdfestival de kans gekregen om op te treden voor publiek. Van de aanwezige vakkundige jury hebben de deelnemers een beoordeling gekregen.

Het opleidingskorps van Sternse Slotlanders Franeker heeft als groep deelgenomen aan het jeugdfestival. Het opleidingskorps van de Sternse betreft een nieuw concept waarmee ruim een jaar geleden is gestart. Gestart met 7 leden en inmiddels uitgegroeid tot 15 leden. Komende week sluiten er opnieuw twee leden aan. Binnen het nieuwe concept nemen de leden deel aan de interne muziekopleiding, hebben groepslessen en het geheel wordt afgewisseld met sociale activiteiten. De afgelopen weken is goed gerepeteerd, zodat tijdens het jeugdfestival een viertal nummers ten gehore gebracht konden worden. De uitslag mocht er zijn!!

Met 83 punten was het opleidingskorps de winnaar in de categorie slagwerkgroepen. Een geweldige prestatie voor deze jonge groep muzikanten. Met een prachtige beker en de felicitaties van de Burgemeester gingen we weer richting Franeker. Komende weken gaan we weer verder met de repetities om ook tijdens andere evenementen onze kunsten te vertonen.