Home Evenementen Wedstrijden Statement over verslaggeving van Korpsmuziek tijdens vierde WMC-weekend

Statement over verslaggeving van Korpsmuziek tijdens vierde WMC-weekend

2184
0

Het WMC is voor veel deelnemers het hoogtepunt in een vierjaarlijkse cyclus. En dat zorgt ervoor dat scores en resultaten kunnen zorgen voor totale euforie, maar ook bittere teleurstelling. Dat is van alle tijden en dus ook tijdens dit WMC, waarbij er meer realistisch wordt beoordeeld, zoals de jury dat noemt. De scores zorgen tijdens dit WMC in ieder geval voor ontzettend veel reacties van zeer positieve en ook meer negatieve aard. Korpsmuziek.nl heeft er echter voor gekozen om tot en met het vierde WMC-weekend niet meer te berichten over de geluiden en vragen die we horen bij onze achterban, als het gaat om de manier van bejureren.

Vooral tijdens de eerste twee weekenden hebben we uitvoerig verslag gedaan van de reacties op de visie van de jury op uitvoering van het jurymanual: oftewel het meer realistisch jureren. Deze berichtgeving is altijd onbewerkt en zo integraal mogelijk doorgeplaatst op onze website om recht te doen aan alle discussies en meningen. Dat geldt ook zeker voor de persconferenties en de statements die wij hebben ontvangen vanuit het WMC en de KNMO.

In onze verslaggeving over alle optredens tijdens de Mars-, Marsparade- en Showwedstrijden hebben we geprobeerd zo positief kritisch mogelijk te kijken naar de prestaties. Ook in onze live-nababbels is ons uitgangspunt om zoveel mogelijk een realistisch, doch positief gekleurd, beeld te schetsen van hetgeen we gezien en gehoord hebben. Altijd met respect voor de geleverde prestaties van de mensen op het veld.

We hebben inmiddels vanuit onze achterban veel complimenten gekregen over de wijze waarop we het WMC verslaan, ook tijdens de persconferenties. Ook krijgen we steeds meer vragen en opmerkingen vanuit onze achterban. We hebben echter gemerkt dat er nu onvoldoende ruimte is om voor deze vragen en opmerkingen aandacht te vragen. Daarom beperken we ons tot en met het laatste weekend van het WMC tot de manier van werken zoals we in het derde WMC-weekend hebben gedaan. De focus komt dus te liggen op het spektakel en de prestaties die we op het veld zien en we proberen zoveel mogelijk weg te blijven van de scores en onze mening daarover.

Na het WMC gaan we meer aandacht besteden aan de vragen die ons bereiken en de wijze waarop WMC en de juryvoorzitter daar tot nu toe op gereageerd hebben.

Verslaggeving weekend 4

Tijdens het allesbeslissende vierde WMC-weekend reist Korpsmuziek.nl met een mooie delegatie af naar Kerkrade. Ook hebben we KNMO-jurylid en voormalig DCI Finals-judge Robby Overvliet bereid gevonden om Grietina Bouma te ondersteunen in de presentatie van de officiële WMC-stream.

Daarnaast publiceert Korpsmuziek.nl weer een liveblog met verslagen van alle optredens, vele duizenden foto’s en voor- en nabeschouwingen op Facebook Live. We vinden het leuk om interactie op gang te brengen met onze lezers, maar we kunnen dus niet op elke vraag een antwoord krijgen. Natuurlijk staan we ook open voor feedback op onze verslaggeving.

We kijken als redactie uit naar een fantastisch weekend met ongetwijfeld prachtige optredens. En daarbij willen we ook aantekenen dat we in de afgelopen drie weken al flink verwend zijn met optredens die stuk voor stuk van kwaliteit waren. En we waarderen de energie die elk van de deelnemers daarin heeft gestoken enorm. We hebben genoten van hetgeen we op het veld hebben gezien en gehoord.