Het Jachthoornkorps van Showband Urk is de afgelopen jaren behoorlijk succesvol gebleken. Zo behaalden ze de 1ste plaats in de voorronden tijdens de Rasteder Musiktage en werd het korps vice-WMCkampioen tijdens het WMC in Kerkrade in de 1ste divisie show. Het ledenaantal van de vereniging neemt ieder jaar toe en daardoor wordt communicatie steeds belangrijker.

Tijdens de laatste ledenvergadering heeft het bestuur de problematiek voorgelegd, de leden hebben besloten dat het tijd is voor verandering. De Jachthoorn is van oudsher een instrument om de communicatie te bevorderen. Gebleken is dat het instrument niet meer aan de wensen voldoet om onze boodschap over te dragen. De klanken van de hoorn zijn prachtig in de bossen tijdens de jacht, maar horen niet thuis op het taptoe terrein. We bereiken met ons jachthoornkorps niet meer de gewenste toeschouwers. Intern is er veel overleg geweest hoe we dit probleem naar de toekomst toe kunnen oplossen. We hebben geprobeerd het imago van de hoorn te verbeteren, dit via sociale media en het maken van vlogs, maar niks mocht baten.

Het bestuur heeft onder de lokale bevolking, die zeer betrokken is bij de vereniging, een enquête gehouden naar een beter communicatiemiddel dan de jachthoorn. Na analyse van de uitslag van 1423 respondenten heeft het bestuur een nieuwe visie ontwikkeld. Een bewezen communicatiemiddel blijkt de scheepshoorn te zijn. Dit wordt door de maritieme sector en vissersvloot wekelijks gebruikt en als werkbaar ervaren. “Het nieuwe instrumentarium past bij onze roots en inmiddels zijn we in gesprek met een fabrikant om de instrumenten te verwezenlijken” aldus Jan Romkes, bestuurslid van de vereniging.

Showband Urk verwacht voor de zomer de switch te kunnen maken naar het nieuwe instrumentarium. Meer informatie en updates over de switch zijn te vinden op www.showbandurk.nl en onze Facebook pagina.

Showband Urk
Showband Urk is een actieve vereniging met een Jachthoornkorps, Jeugdkorps en Kidskorps. Het Jachthoornkorps van Showband Urk is al jaren een enthousiaste ambassadeur van de jachthoornmuziek in Nederland. Een muzieksoort die langzamerhand steeds zeldzamer wordt. Zo spelen in Noord-Nederland nog slechts twee korpsen met een jachthoornbezetting in Es/des, waaronder ons korps. Showband Urk houdt de jachthoornmuziek echter springlevend! De warme en volle klanken van de jachthoorns leveren een bijzondere sound op, een sound die door het publiek erg gewaardeerd wordt.