Showband Hoorn bestaat uit enthousiaste veelal jeugdige muzikanten waar muzikaliteit en discipline hand in hand met sfeer gaan. Het repertoire bestaat voornamelijk uit mars- en showmuziek. De muzikale repetities zijn op de dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.

Ook zal Showband Hoorn vanaf 2020 in een volledig nieuw en modern uniform te zien zijn tijdens hun optredens op de Mars en Taptoevelden

Wij zoeken een enthousiaste en vakkundige dirigent/muzikaal leider die:

  • in het bezit is van een HaFaBra directie diploma of aantoonbare ervaring;
  • goede kennis van de Marchingband wereld heeft;
  • meerdere jaren ervaring heeft;
  • beschikbaar is op de dinsdagavond.

Om aan te sluiten bij de visie en het beleid van het bestuur zoeken wij in een nieuwe dirigent ook iemand die:

  • openstaat voor vernieuwing;
  • vooruitstrevend, ruimdenkend en creatief is;
  • meedenkt in visie en beleid op muzikaal gebied;
  • goed met jeugd om kan gaan;
  • goed kan functioneren in teamverband.

Je bent samen met de slagwerkinstructeur en show- en exercitie instructie verantwoordelijk voor de prestaties van de showband en overlegt met de jeugdinstructeur over de instroom van nieuwe leden en over de voortgang van individuele leden.

Heb je interesse gekregen, wil je ons attenderen op een geschikte kandidaat of heb je verder nog vragen over deze functie? Neem dan gerust contact met ons op. Stuur een mail naar info@showbandhoorn.nl of neem direct contact op met Stefano van Neck, voorzitter van Showband Hoorn, via 06-21 21 44 36.

Sluiting aanmeldingstermijn: 31 MEI 2020

Beschikbaar per: 18 AUG 2020 

 

Algemene informatie Showband Hoorn

Showband Hoorn bestaat uit ongeveer veertig enthousiaste muzikanten met een leeftijd tussen de tien en zestig jaar. Naast de leden van de showband hebben we ook de MusicKids. Dit zijn de leerlingen welke in opleiding zijn en waarvan er ieder jaar weer leerlingen doorstromen naar de band.

De komende jaren zullen we met onze jeugdinstructeur een jeugdband gaan vormen om de doorstroom voor de toekomst te optimaliseren. We treden jaarlijks op tijdens diverse optochten, parades en taptoes door heel Nederland. Ook komen er steeds meer aanvragen binnen voor mooie parades in het buitenland.

Er is tweemaal per jaar overleg met het instructieteam waar we de in- en uitstroom van leden, de planning voor het komende jaar en de voortgang van de band en jeugdband bespreken. Het slagwerk en de blazers repeteren grotendeels gescheiden. In overleg met de slagwerkinstructeur kunnen delen van de repetities gezamenlijk gehouden worden. Naast de (reguliere) wekelijkse repetities wordt een paar keer per jaar in het weekend een show cq. exercitierepetitie gehouden. Ieder jaar in het voorjaar wordt er een werkweekend gehouden.

Showband Hoorn
De vereniging kent ongeveer 50 spelende leden en leerlingen in opleiding, een deskundig instructieteam en uitgebreide begeleiding. De vereniging wordt geleid door een uit 6 personen bestaand bestuur, waarvan de voorzitter, secretaris en penningmeester het dagelijks Bestuur vormen. Tevens wordt Showband Hoorn bijgestaan door steunende leden, adviseurs en commissies.