Zaterdag 13 oktober stond de TeamNL bus klaar om de Show and Marchingband van St. Sebastianus Gendt naar Barneveld te brengen voor de Veluwetaptoe.

Voor een aantal leden blijft dit optreden er een met herinneringen aan vroegere tijden. In het verleden heeft de Show and Marchingband menig muziekconcours in deze hal gelopen en in 2015 ook mogen deelnemen aan deze mooie taptoe.Β Na het warm blazen van de instrumenten kon er even gekeken worden bij de show van een van de collegae showkorpsen. Als derde op de avond mocht de Show en Marchingband van St. Sebastianus.Β Met de Partymix show werd er weer een mooi feestje gemaakt op het taptoeveld. Vanaf net nummer Let it go van Frozen bleven de handen op elkaar en kreeg de Show en Marchingband zelfs nog een groot applaus terwijl ze achter de doeken al van het veld waren getreden. Het publiek was enthousiast en de Show and Marchingband kan dan ook terugkijken op een goede prestatie. In de finale kregen alle korpsen nog een keer de kans om zich te laten zien aan het publiek en om een laatste applaus in ontvangst te nemen.

Na het gebruikelijke koraal, taptoesignaal en het Wilhelmus speelden alle korpsen ook nog gezamenlijk de Synergia mars, waarna ieder korps afscheid nam van het publiek van deze avond.

Show and Marchingband St. Sebastianus Gendt kan terugkijken op een mooie avond, waarbij zij zich weer voor een leuk publiek heeft mogen presenteren.