Ronald Krassenburg is onlangs bij Muziekvereniging Rotterdam aan Zee aan de slag gegaan als choreograaf en mars/showinstructeur van de Show & Marching Band. Hij neemt het stokje over van Marcel van der Valk, onder wiens kundige leiding sinds 2012 grote vooruitgang werd geboekt op mars- en showgebied. Wie is Ronald Krassenburg? We laten het hem zelf vertellen!

“Mijn naam is Ronald Krassenburg en sinds augustus 2019 ben ik de nieuwe choreograaf en mars/showinstructeur bij Show & Marching Band Rotterdam aan Zee.

Een kleine 35 jaar geleden ben ik begonnen als slagwerker bij Tamboer- Trompetter- en Majorettekorps “Hercules” uit Scheveningen. Hier heb ik een aantal jaren gespeeld om vervolgens een stapje hogerop te gaan binnen de Haagse regio. Uiteindelijk ben ik in 1995 lid geworden bij de Drum- & Showband Adest Musica uit Sassenheim, waar ik momenteel nog steeds actief lid ben. Sinds 2016 mag ik de mooie taak van tambour-maître op mij nemen en maak ik onderdeel uit van het instructieteam op het gebied van mars en show.

Naast Adest Musica ben ik verbonden als slagwerkinstructeur en mars/show instructeur bij een aantal verenigingen en geef ik gastlessen op het gebied van exercitie. Tevens schijf ik voor een aantal verenigingen het showprogramma en de uiteindelijke choreografie.

Nadat ik benaderd werd door Rotterdam aan Zee hebben wij met een aantal mensen in de zomervakantie een paar keer gebrainstormd met betrekking tot het showprogramma wat RaZ volgend jaar op de velden wil brengen. Het originele idee wat op tafel lag is eigenlijk overboord gegooid en uiteindelijk is het een programma geworden wat behoorlijk vooruitstrevend en uniek is.

Onlangs is het eerste gedeelte van de show ontvangen, die op muzikaal gebied door Rob Balfoort voor ons gearrangeerd is en afgelopen week hebben wij een start gemaakt met de choreografie. Natuurlijk kan ik nog niets zeggen over het thema, maar hou vooral de vereniging in de gaten en laat u verrassen!”
Kijk voor meer informatie op www.rotterdamaanzee.nl.