Een Duits onderzoek heeft ertoe geleid dat er nu protocollen kunnen worden gemaakt voor veilig musiceren mét blazers. Daarmee komen ook de versoepelingen van de coronamaatregelen voor blaasensembles in zicht. Met andere woorden: zodra die goedgekeurde protocollen er liggen, zouden activiteiten van blazers weer kunnen worden hervat.

In een Kamerbrief haalt minister Hugo de Jonge een Duits onderzoek aan, waarin een risico-inschatting is geschreven voor veilig musiceren. Dat onderzoek lag in Duitsland aan de basis bij protocollen voor repetities en uitvoeringen van blaasensembles. Het Outbreak Management Team in Nederland geeft aan dat die risico-inschatting goed te gebruiken is in de afweging om het gebruik van blaasinstrumenten weer mogelijk te maken.

Voldoende houvast

De minister geeft aan dat de Duitse risico-inschatting voldoende houvast geeft om tot een verantwoorde verdere uitwerking te komen van de protocollen voor blazers. Voor dansgroepen en slagwerkensembles was al bekend gemaakt dat de maatregelen worden versoepeld. Zij kunnen vanaf 1 juni de repetities weer met groepen van dertig hervatten.

KNMO wacht nog op verdere informatie, maar houdt ons op de hoogte

De KNMO maakt ook melding van de brief van de minister. “Na de berichtgeving van vorige week leek enig perspectief voor blazers ver weg”, zo stellen ze. “Na een intensieve week en heel wat gesprekken met ministeries en andere instanties achter de schermen kunnen we nu beter nieuws brengen: er lijkt ruimte te komen om de protocollen voor blazers verder uit te werken en de activiteiten te hervatten. We wachten nog op nadere informatie maar we houden je op de hoogte van de voortgang!”

Het is dus nog niet bekend of de activiteiten voor blazers ook op 1 juni kunnen worden hervat en welke maatregelen van toepassing zijn.