Er gaat best wat veranderen in 2019. Niet alleen het Marsreglement gaat op zijn kop maar ook het Showreglement gaat veranderen. Op het KNMO Congres zal Rob Balfoort de contouren van dit nieuwe reglement uit de doeken doen. Het aantal juryonderdelen blijft gelijk maar helemaal in lijn met het nieuwe Marsreglement zullen de promotie- en degradatieregels gaan vervallen en zal er een nieuwe klasse-indeling komen. Er is gezocht naar zoveel mogelijk synergie tussen het Marsreglement en het Showreglement omdat veel korpsen op beide vlakken actief zijn. Kom luisteren naar de uitleg waar het gehele systeem ook nog eens wordt uitgelegd want we merken dat er steeds meer korpsen mee gaan doen aan de showwedstrijden en het is inmiddels 10 jaar geleden dat het systeem voor het laatst helemaal is uitgelegd. Zorg dat uw kader bij deze sessie is die tegelijkertijd met de sessies over de marsreglementering gaat dus neem genoeg mensen mee!

Props en decors…
een toevoeging of een last.

Het onderdeel van Visual Design binnen het Showreglement is voor veel kaderleden een lastig te begrijpen onderdeel. Er lijken steeds hogere eisen te worden gesteld aan de choreografie. Er is veel ontwikkeling te zien op het gebied van choreografie waarbij er gebruik wordt gemaakt van decorstukken en attributen, de zogenaamde “props”. Vooraanstaand visual jurylid Edwin Beens zal tijdens zijn sessie ingaan op het gebruik van props. Wat zijn de zaken waar je rekening mee moet houden? Wat komt er bij kijken? Hoe ontwerp je dit soort shows? Is het echt een toevoeging of alleen maar een last? Edwin is een specialist op het gebied van visual design; hij jureert over de hele wereld van de Verenigde Staten tot en met Taiwan. Daarmee heeft hij ook vele voorbeelden gezien van hoe het kan en hoe het zeker niet moet. Ook deze sessie zal plaatsvinden terwijl ook de onderdelen van het nieuwe Marsreglement plaatsvindt. Zorg dat u uw bezoek goed planned met meerdere mensen.

Inclusiviteit …Phila Slag & Vlag

CGN (doelgroep van de KNMO voor Color Guard, Indoor Percussion & Winds) is een samenwerking aangegaan met Stichting Philadelphia Zorg met als doel mensen met een verstandelijke beperking integraal deel te laten uitmaken van de Nederlandse muziek- en dans/colorguardvereniging. Niet een aparte vereniging voor mensen met een verstandelijke beperking maar binnen de reguliere vereniging een onderdeel waarbij mensen met bijzondere talenten (want dat zijn ze) met elkaar dezelfde passie kunnen beleven aan muziek en dans als ieder ander mens. Dit helemaal in lijn met bijvoorbeeld de zogenaamde G-teams binnen de voetbalverenigingen. Esther Primowees-van Dam (Directeur Expertise & Onderzoek bij Philadelphia) zal u tijdens de plenaire openingssessie meenemen in de wereld van mensen met een verstandelijke beperking. In de aparte sessie van Philadelphia zal Esther samen met de projectleider en CGN Ambassadeur Jelle Roeper de deelnemers meenemen in het project Phila Slag & Vlag. Dit eerste project van een Slagwerkgroep en een Vlaggengroep is meer dan geslaagd. Op het NK van CGN hebben beide groepen opgetreden en zij hebben een minutenlange staande ovatie gekregen waarbij het publiek en deelnemers de ogen niet droog konden houden. Deze twee groepen zijn inmiddels onderdeel van de bekende muziekvereniging Advendo uit Sneek. Ook nu weer zijn er al weer diverse trajecten gestart o.a. in Zeeland met ondersteuning van Stichting Philadelphia Zorg, Arduin, de Zeeuwse Muziekbond en Juliana Middelburg. Deze sessie moet u echt meemaken. Steeds meer gemeenten willen dat ook muziekverenigingen meer maatschappelijke betrokkenheid tonen. CGN wil dit graag faciliteren en daarom werken Stichting Philadelphia Zorg en CGN samen. Op het marktplein kunt u de gehele dag informatie halen over deze projecten.

Jeugdkorpsen in gesprek

Jeugdkorpsen in gesprek Voor derde keer wordt er door de doelgroep SMP een platform wordt geboden aan de jeugdkorpsen om met elkaar in gesprek te gaan. De bespreekagenda is voor een deel vrij maar er zal zeker gesproken worden over het nieuwe NK Jeugd dat op zaterdag 29 juni 2019 in Huizen wordt georganiseerd. De werkgroep zal hier ook bij zijn om in gesprek met de jeugdkorpsen te gaan. De doelgroep SMP wil graag horen wat er speelt bij de jeugdkorpsen en waar zij bij kan helpen of faciliteren

Rondetafel sessie Podium

Rob Janssen komt met een rondetafel sessie gericht op de podium(slagwerk)orkesten. Er is een sessie geweest eerder dit jaar met diverse dirigenten van podiumorkesten en ook hier leeft veel. Rob gaat tijdens deze rondetafelsessie de discussie met de bezoekers aan over de diverse aspecten van het podiumconcours zoals:

* pas kampioen bij tenminste 85 punten?
* Wat zijn de ervaringen met het jureren waarbij nog maar 1 cijfer wordt gegeven?
* Zijn de juryverslagen begrijpelijk voor het werkveld?
* Zou het invoeren van een concertdivisie een positieve stimulans voor de sector zijn?
* Het niveau van de Nederlandse verenigingen is prima, maar hoe blijven we de “concurrentie” voor?
* Ondanks de grote ontwikkeling van onze sector wordt dit nog te weinig uitgedragen (Calimero-effect?)
* KNMO jaarlijks 1 concert organiseren met NK-kampioenen Harmonie, Fanfare en Slagwerkorkest?

Maar ook ideeën voor andere wedstrijdvormen zoals voor marsorkesten die toch graag een stilstaand werk willen brengen een mogelijkheid op het podium te bieden. Kortom een zeer interessante sessie voor niet alleen de Podiumorkesten maar ook voor marsorkesten die eens willen proeven aan deze vorm.

Het KNMO Congres vindt plaats op zaterdag 1 december aanstaande. De zaal is open vanaf 10.00 uur en om 10.30 start de plenaire openingssessie. Het congres wordt om ca 17.00 afgesloten met het KNMO Cafe (netwerkborrel).

Locatie:
Hotel Van der Valk De Witte Bergen
Rijksweg 2a – 3755 MV Eemnes

Aanmelden kan nog steeds via deze link, KLIK KLIK.