De datums en plaatsen voor de Nederlandse Kampioenschappen Mars, Show en Percussie in 2020 van de doelgroep SMP KNMO zijn inmiddels bekend. Voor het NK podium slagwerkensembles zal dit plaats vinden op zaterdag 1 februari in Theater De Nieuwe Kolk te Assen. Omtrent plaatsing voor dit Kampioenschap zal in het najaar via de site van KNMO en andere sociale bekende media meer informatie bekend worden gemaakt.

De maand juni 2020 wordt geopend met het NK Show in de Star- en Championshipklasse op zaterdag 13 juni in Assen. Op die zelfde dag wordt ‘avonds in festival vorm gestreden om de ODSC titel.

Het tweede Nederlands Kampioenschap in Juni 2020 vindt plaats op zaterdag 20 juni in Spakenburg. Deelname is mogelijk aan de Star- en Championshipklasse Mars. Ook voor 2020 heeft sv Spakenburg haar medewerking verleend aan dit kampioenschap. Voldoende parkeerruimte, kleedkamers en overdekte tribune, en niet onbelangrijk een kunstgrasmat.

De laatste zaterdag van juni oftewel 27 juni staat gereserveerd voor het Nederlands Kampioenschap Mars en Show in de Kids- en Juniorklasse. Na een eerste zeer succesvolle editie van dit kampioenschap dit jaar in Huizen zal kampioenschap opnieuw in Huizen plaats vinden.

Betreffende mogelijkheden tot inschrijving voor de NK ’s in juni 2020 zal in het najaar de benodigde informatie via de bekende sites en media kanalen bekend worden gemaakt en worden gehouden conform de Nationale Reglementen van de KNMO voor de sector SMP.

In het kader van deze Nederlandse Kampioenschappen van de doelgroep SMP van de KNMO ontvingen wij afgelopen week onderstaande informatie van het WMC :

Henk Smit (Artistic Manager Marching, Show and Percussion Competition WMC): WMC wil voor de komende editie nog explicieter inzetten op internationalisering met meer deelnemers uit diverse werelddelen. Hierdoor zal er een mooie mix van culturen te zien en te horen zijn op het komende WMC. Om die reden heeft WMC besloten zogenaamde Honorary Invitations toe te kennen aan buitenlandse groepen, organisaties of representatieve personen tijdens evenementen over de hele wereld.

In de ogen van WMC hebben deze actoren op een bijzondere manier indruk gemaakt op het daar aanwezige juryteam of waarnemers die daar namens WMC aanwezig zijn. De toekeninning van een honorary invitation hoeft niet enkel gebaseerd te zijn op een competitieve prestatie (aantal punten) maar kan evenwel gestoeld zijn op de uniciteit de een groep of individu heeft in de manier waarop de cultuur van het land van herkomst wordt gepresenteerd evenals de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het uitdragen van interculturele uitwisseling .

Voor WMC is ook het Nederlandse circuit zeer belangrijk. Juist daarom zijn we constructief in gesprek met o.a. de doelgroep SMP van de KNMO. De KNMO organiseert in Nederland kwalitatief goede wedstrijden onder de paraplu van het nieuwe Nationaal Reglement Mars en het vernieuwd Nationaal Reglement Show.

Met de KNMO hebben we afgesproken om ook voor de Nederlandse deelnemers honorary invitations mogelijk te maken. Dit zijn ere-uitnodigingen waarbij de groep die deze ontvangt, een direct plaatsingsbewijs voor WMC heeft bemachtigd. Als ze zich inschrijven voor het WMC zijn ze gegarandeerd van plaatsing.

Deze honorary invitations kunnen verdiend worden door de deelnemende verenigingen door deelname aan de officiële NK’s in 2020 van de doelgroep SMP en dat zijn het NK Show (ODSC), NK Mars , NK Podium en het NK Jeugd (Mars en Show). De exacte criteria worden later dit jaar bekend gemaakt en in overleg met de doelgroep SMP verder gecommuniceerd naar de korpsen.