Op de laatst gehouden jaarvergadering van “DruMa Oranje” is afscheid genomen van Rikus Hamstra als voorzitter. Na ruim 25 jaar was het tijd voor vernieuwing. Met goedkeuring van de leden is Reinder Cuperus benoemd tot nieuwe voorzitter. Cuperus is natuurlijk geen onbekende voor de vereniging. Ruim 25 jaar was hij tambour maitre van de showband en ook als lid van de crew heeft hij al veel voor deze club betekent. Hij werd zelfs op deze zelfde vergadering gehuldigd voor zijn 40 jarig lidmaatschap.

Op de jaarvergadering bleek dat de vereniging een bloeiende jeugdafdeling heeft. Zowel bij het jong NFPC als bij de Rhythmgirls zijn veel jeugdleden elke week enthousiast bezig met hun hobby. Het plezier staat voorop en dan komen de resultaten vanzelf. Ook het “grote” NFPC heeft het afgelopen seizoen veel leuke dingen gedaan. Hoogtepunt was wel het mee mogen doen aan de opening van de Admiraliteitsdagen.

Een belangrijk agenda punt was het wijzigen van de naam. DruMa Oranje is vanaf nu verleden tijd. De gebruiksnaam is voortaan North Frisian Percussion Corps (NFPC) met als onderdelen het NFPC, het jong NFPC en de Rhythmgirls.

Dhr. Hamstra wordt nog bedankt voor al zijn werk voor deze vereniging door het aanbieden van een afscheidsreceptie op een nader te bepalen datum.