Nadat het reglement Mars is veranderd sinds dit jaar is inmiddels ook het Show-reglement daarop aangepast. De KNMO laat weten dat het reglement een aanpassing qua divisie indeling heeft gehad. Hierdoor sluit het weer aan bij het Marsreglement.  Het overgrote deel van dit reglement komt vanuit het oude bestaande reglement Show 2015. Ook is hiermee de promotie en degradatieregeling komen te vervallen.

Het nieuwe nationaal reglement show 2019 kent dan nu ook de volgende klassen:
a. Kidsklasse;
b. Juniorklasse;
c. Starklasse;
d. Championshipklasse.

Voor de specifieke omschrijvingen omtrent leeftijdsgrenzen in de Kids- en Juniorklasse en de voor de Star- en Championshipklasse beschreven karakteristieken, op basis waarvan een korps een keuze kan maken om in te schrijven in de klasse die het best bij hen past, verwijzen wij naar het reglement op de KNMO

De tweede belangrijke wijziging is dat ook in het showreglement de promotie-degradatie regeling is vervallen. Een deelnemende vereniging kan dus in principe zelf beslissen in welke klasse men wil uitkomen. Hiermee is in alle reglementen van de SMP-sector de degradatieregeling komen te vervallen.

De eerste gelegenheid op grond waarvan verenigingen zich kunnen inschrijven op basis van dit Nationaal Reglement Show is op zaterdag 15 juni 2019. Overdag kan gestreden worden in de Championshipklasse om de titel Nederlands Kampioen Show. In de avonduren vindt dan de strijd om de ODSC-titel plaats. Voor meer informatie over het ODSC vind u op de website van het ODSC Assen