HET congres voor de sector mag gelukkig live georganiseerd worden! Uiteraard houden we ons aan de RIVM richtlijnen maar het feit dat we elkaar weer live kunnen ontmoeten is al reden genoeg om op het congres aanwezig te zijn.

Inhoudelijk is er veel te halen. Er worden in 2 rondes, 10 verschillende interactieve sessies gehouden:

1. WMC Reglement Marswedstrijden – door WMC
2. WMC Reglement Showwedstrijden – door WMC
3. WMC Reglement Concertwedstrijden Slagwerkensembles – door WMC
4. Sessie voor jeugdkorpsen mars- en show – door Doelgroep SMP
5. Auteursrecht & Bladmuziek – door Mark Jansen
6. ‘On the Move’, het visuele onderdeel van de mars – door de CSC Academy
7. Ronde Tafelsessie Podiumorkesten – door de TC Podiumorkesten
8. Technische Commissie Mars – door de TC Mars
9. SMP agenda en ontwikkelingen in 2022 – door het Kernteam SMP
10. De Inclusieve Vereniging – diverse bestuurders van inclusieve verenigingen

SMP-congres in teken van innovatie en verandering

Innovatie en verandering zijn de openingsthema’s van het Nationaal Congres voor Show, Mars en Percussie (SMP) op zaterdag 23 oktober in Eemnes. Veel verenigingen zullen zichzelf na corona opnieuw moeten gaan uitvinden en op een aantal gebieden nieuwe wegen moeten inslaan. De inschrijving voor het SMP-congres is inmiddels geopend.

Het kernteam SMP heeft voor dit congres filosoof en cabaretier Paul Smit als gastspreker uitgenodigd. Smit is een van de meest gevraagde sprekers van Nederland. Hij studeerde af op de ‘Evolutie van het menselijk bewustzijn’ en schreef boeken over filosofie, psychologie en neurowetenschap. Hij zal in de opening van het congres de brug slaan naar de inhoudelijke parallelsessies die allemaal in het teken staan van de toekomst.

WMC
Ook de reglementen van het WMC 2022 kennen een aantal innovaties, met name in het Marsreglement. Om straks in Kerkrade goed voor de dag te komen is het belangrijk om de reglementen te begrijpen. Schrijvers van de WMC-reglementen voor de Mars- en Showwedstrijden, Marsparade en de Concertwedstrijd voor slagwerkensembles geven in verschillende sessies uitleg over de nieuwe regels en beantwoorden vragen van kaderleden en besturen. Omdat er maar twee rondes met parallelsessies zijn is het aan te bevelen met meerdere kaderleden per vereniging aanwezig te zijn, om geen essentiële informatie te missen.

Stijlontwikkeling
In het verlengde van de sessie WMC Marsreglementering is er een sessie specifiek gericht op het onderdeel visual voor de marskorpsen. De CSC Academy gaat daarbij in op de technieken die bij de marsexercitie van belang zijn, maar ook op de essentie van stijlontwikkeling. Het is een interactieve sessie met als doel vakmensen met elkaar in gesprek te laten gaan over marsexercitie. De sessie wordt geleid door Eduard Veldkamp. Hij heeft brede ervaring op het gebied van show en mars als instructeur van korpsen als Van Limburg Stirumband, Oranje IJsselmuiden, TWN-Leiderdorp (WMC 2017), het Kamper Trompetterkorps en Irene Hasselt. Binnen de CSC Academy leidt hij de sectie The Marching Academy die zich bezighoudt met het fenomeen ‘Mars van concept tot en met uitvoering’. Deze sessie is een must voor iedere marsexercitie-instructeur.

Toekomst
Corona heeft veel impact gehad op de verenigingen en vooral jeugdbands hebben een behoorlijke klap moeten incasseren. Tijdens het congres is er een aparte sessie voor onze toekomst: de jeugdkorpsen. Dit overleg is al enkele jaren een vast onderdeel van het congres en wordt door de deelnemers hoog gewaardeerd. Het is het moment waarop verenigingen met elkaar in gesprek kunnen gaan en informatie kunnen uitwisselen. Een aantal verenigingen deelt de successen die ze in de coronatijd toch wisten te behalen. Zo werkte Jong Pasveer uit Leeuwarden in de afgelopen periode aan een heel nieuw showproduct en deden ze mee aan een online competitie. De vereniging heeft hier veel van geleerd en wil dat graag delen.

Verschil
Aan bod komt verder het verschil tussen het WMC-Marsreglement en het Nationaal Reglement Mars voor reguliere concoursen dat in 2019 volledig is vernieuwd, maar door het wegvallen van concoursen vanwege coronamaatregelen nog niet is gebruikt. De Technische Commissie Mars, bestaande uit Rene Leckie, Roel van Raaij en Ed Oosterom, geeft uitleg en beantwoordt vragen.
Ook voor de podiumorkesten is er een mooi programma. Allereerst de sessie over het WMC-reglement voor de Concertwedstrijden Slagwerkensembles door Henk Smit, artistiek manager Marching, Show & Percussion. Daarna gaat Rob Janssen namens de Technische Commissie Podium met de vertegenwoordigers van de slagwerkensembles in gesprek over wenselijke veranderingen in reglementering en aanpak voor deze sector.

G-groep
Inclusiviteit is een terugkerend thema op het congres. In Eemnes is deze sessie specifiek gericht op de bestuurders van verenigingen die interesse hebben een zogenaamde G-groep te starten. Ervaringsdeskundigen vertellen in het kader van project Music Unlimited (voorheen Phila Slag & Vlag) hoe ze dit hebben aangepakt.
Het onderwerp auteursrechten is en blijft een lastige materie. Op veler verzoek komt Mark Jansen, Associate partner bij Dirkzwager Legal & Taks, deze materie nogmaals uitleggen. In deze tijd waarbij sociale media belangrijke kanalen zijn geworden om de vereniging te promoten, is het nog belangrijker om te weten wat er (niet) mag en kan en waar je rekening mee moet houden.

 

Het SMP-congres wordt georganiseerd met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Iedereen heeft een zitplaats, wat betekent dat er een maximaal aantal plaatsen is op basis van de beschikbare ruimten en dat het congres niet toegankelijk is zonder vooraf in te schrijven. De organisatie is in handen van het kernteam SMP van de KNMO.

Het congres wordt georganiseerd langs de richtlijnen van de RIVM. Iedereen heeft een zitplaats wat betekent dat er een maximaal aantal plaatsen is op basis van de beschikbare ruimten en dat het congres niet toegankelijk is ZONDER vooraf in te schrijven.

Iedere bezoeker moet tevens in het bezit zijn van een Coronatoegangsbewijs. Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen maar een geprinte versie is ook geldig. Naast het Coronatoegangsbewijs moet je een identificatie kunnen laten zien (Rijbewijs, Identiteitsbewijs, Paspoort). Gezien deze logistieke voorbereidingen kan er worden aangemeld tot en met woensdag 20 oktober 16.00 uur.

 

Het aanmelden kan via deze website 

SMP Congres
Zaterdag 23 oktober 2021
Aanvang 13.00 uur
Einde: 18.00 uur
Locatie: Huis van Eemnes te Eemnes, Noordersingel 4, 3755 EZ Eemnes