Op zaterdag 18 mei zijn er in het kader van het eerste lustrum van de MNHU (Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht) de gehele dag activiteiten in Sport- en Ontmoetingscentrum De Hilt in Eemnes. In een informatieve sessie biedt de MNHU de gelegenheid om kennis te nemen van de nieuwe vormgeving van de mars- en showwedstrijden en de bijbehorende mars- en showreglementen.

De instructiestaf en de bestuurders van alle verenigingen met belangstelling voor de mars- en showwedstrijden zijn van harte welkom. Voor uitleg over de wedstrijdreglementering en beantwoording van vragen zijn leden van de ontwerpcommissie van de doelgroep Show, Mars en Percussie (SMP) aanwezig, die aan de totstandkoming hebben bijgedragen. Een goede gelegenheid voor verenigingen om zich alvast goed te laten informeren voor deelname aan wedstrijden in de komende jaren.

Sport en Ontmoetingscentrum De Hilt
Hasselaarlaan 1c, 3755 AV Eemnes. www.dehilt.nl.
Zaterdag 18 mei van 10.00 uur tot 12.30
9.30 uur ontvangst met koffie en thee – Deelname is gratis

Deelnemers kunnen zich tot 11 mei aanmelden door een e-mail te zenden aan MNHU-secretaris Herman Borg: [email protected]. Bij de aanmelding te vermelden of men aansluitend de lunch wil gebruiken. De lunch wordt door MNHU aangeboden.