Er is de laatste dagen flink wat onduidelijkheid geweest over de regels rondom het hervatten van binnen- en buitenrepetities voor de amateurmuzieksector. In een nieuwe brief trekt de KNMO nu één lijn. Binnenrepetities zijn onder voorwaarden mogelijk, ook in openbare gebouwen. Maar: “Gebruik je gezonde verstand”, aldus de KNMO. 


In de brief erkent Bart van Meijl namens de KNMO dat er onduidelijkheid was over het toepassen van de versoepelingen van de maatregelen, zoals aangekondigd door het kabinet. De KNMO wordt ook door het ministerie gevoed met aanvullende en specifieke adviezen en toelichtingen. De regels waren echter zo onduidelijk, dat er grote regionale verschillen ontstonden. In de ene provincie mocht je al wel binnen- of buiten repeteren, terwijl verenigingen in andere provincies nog geen noot mochten spelen in groepsverband.

Daar maakt de KNMO nu een einde aan. Ze trekken één lijn en roepen verenigingen en gemeentes op om zich achter de nieuwe richtlijnen te stellen. “We lijken als KNMO hier een risico te nemen door afwijkend van hetgeen bekend is gemaakt de richtlijn weer te geven. We doen dit echter vol vertrouwen, waarbij we ook blijven oproepen tot ‘gezond verstand’ en ‘verantwoordelijkheidsgevoel’. We roepen verenigingen op om de richtlijnen te volgen en met gezond verstand op lokaal en regionaal niveau te onderzoeken wat er mogelijk is aan de hand van de feitelijke situatie ter plekke. Waakzaamheid blijft geboden, ook voor onze sector”, aldus Van Meijl in de brief.

Richtlijnen rond repetities
De KNMO splitst de richtlijnen alleen nog maar op in ‘binnen’ en ‘buiten’ repeteren. Er is geen sprake van minimum- of maximumleeftijden. De regels zijn van toepassing op alle leeftijden.

Repeteren binnen
KNMO: “De overheid adviseert maximaal dertig personen in haar regelgeving. Echter is lokaal maatwerk naar ons idee beter, mits dat verstandig gebeurt en het KNMO protocol gehanteerd wordt. In zowel besloten als openbare locaties mag gerepeteerd worden. Hierbij is het van belang dat dit op een verantwoorde wijze gebeurt. Denk hierbij onder andere aan de grootte van de ruimte in relatie tot het aantal personen in de ruimte en zorg voor een goede ventilatie en de triage.”

Repeteren buiten
KNMO: “Buiten mag gerepeteerd worden. Ook hier lijkt voor ons geen sprake te hoeven zijn van een maximum aantal personen. In de voorgaande periode is er ook met grotere groepen buiten gerepeteerd, er zijn ons geen extra besmettingen bekend, die hieraan gerelateerd zijn. Het is vanzelfsprekend van belang om hier verantwoord en verstandig mee om te gaan. Net zoals binnen dient rekening te worden gehouden met afstand bewaren tot elkaar en het KNMO protocol gehanteerd te worden.”

Lokaal maatwerk
De KNMO gaat ervan uit dat op lokaal niveau verantwoord en verstandig wordt omgegaan met de (on)mogelijkheden die de beschikbare locaties ter plekke bieden.  Bij een groot oppervlak is het realistischer om meer mensen samen in de ruimte te laten repeteren dan in een klein zaaltje. “We zijn van mening dat een maximum van 30 personen in de besloten ruimte als uitgangspunt geen recht doet aan situaties waar onder gunstigere omstandigheden gewerkt kan worden”, aldus de KNMO.

Hanteer de richtlijn met ingang van vandaag
De KNMO spreekt nu de verwachting en de hoop uit dat lokale overheden en gemeenten nu één lijn hanteren en zich daarbij aansluiten bij hetgeen door de KNMO op papier is gezet. “Hierdoor ontstaat een gelijk speelveld voor alle verenigingen in Nederland en kan onze sector ook gaan werken aan haar herstel na deze dramatische periode”, aldus Bart van Meijl.

De KNMO schrijft in de brief nog wel dat het richting de medewerkers in de zorg een grote verantwoordelijkheid voelt om op een goede, verantwoorde en risicomijdende manier richting te geven aan dit proces. Ook is er begrip voor de complexe situatie waarin beleidsmakers zitten om beslissingen te nemen met weinig specifieke kennis.

Lees hier de hele brief van de KNMO: Richtlijnen repeteren 2021-05-21