Natuurlijk heeft iedereen het al lang in de agenda staan: Het KNMO Congres 2018 op zaterdag 1 december a.s. Het congres staat ook dit jaar weer bol van sessies over tal van onderwerpen die spelen in onze doelgroepen, maar ook bij bestuurders van verenigingen en regionale bonden. De komende weken volgen diverse artikelen met informatie over de inhoud van de diverse sessies. Nu alvast een sneak preview.

In 2019 zullen er voor de Mars- en de Showwedstrijden nieuwe reglementen van toepassing zijn. Dit betekent niet alleen voor de marskorpsen en showbands grote veranderingen, maar ook voor de wedstrijdorganisaties. Zorg dat je als vereniging meerdere mensen het congres laat bezoeken om de diverse sessies over dit onderwerp, die deels tegelijkertijd zullen plaatsvinden, te kunnen bijwonen.

Samenwerking met lokale sponsoren: Hoe maak je het voor lokale bedrijven aantrekkelijk om je vereniging te sponsoren? Het vragen om een advertentie in je verenigingsblaadje levert de meeste verenigingen niet veel meer op. Als je kunt samenwerken en zo voor een win-winsituatie kunt zorgen, verbind je lokale sponsoren aan je vereniging. Tijdens deze sessie krijg je concrete handvatten om samen te werken met sponsoren.

Het is wellicht opgevallen dat er bij de doelgroep CGN van de KNMO een geweldig pilotproject heeft plaatsgevonden, met als doel mensen met een verstandelijke beperking te integreren in muziek- of dansverenigingen. Dit project, genaamd Phila Slag & Vlag is succesvol afgerond met het opnemen van twee groepen binnen de vereniging Advendo uit Sneek. Philadelphia zal een sessie geven over de wereld van mensen met een verstandelijke beperking waarbij ze zullen vertellen hoe je als vereniging dit zou kunnen oppakken aan de hand van de ervaringen die zijn opgedaan. Maar ook wat dit betekent voor instructie en financiën. Een sessie die om meerdere redenen interessant is, ook maatschappelijk gezien. Inmiddels zijn er al meerdere initiatieven opgestart, o.a. samen met de provinciale bond in Zeeland. Kom en luister naar dit verhaal met een diepere maatschappelijke betekenis.

De KNMO heeft gekozen voor EARZ als landelijk oefen- en examensysteem voor muziektheorie. Een leuke methode, waarmee kinderen al gamend muzikaal gehoor ontwikkelen, leren noten lezen en muziektheorie leren kennen. Vanaf 2019 zullen de theorie-examens dan ook via EARZ worden afgenomen. EARZ is uitdagend en leerzaam voor elk niveau en iedere leeftijd. Maak kennis met EARZ en test je eigen kennis van muziektheorie.

In een Spelenderwijsorkest krijgen kinderen de allereerste kennismaking met diverse instrumenten en het samen muziek maken in een orkest. Kinderen leren op een creatieve manier muziek maken. Voor muziekverenigingen biedt het Spelenderwijsorkest houvast om o.a. (projectmatig) met basisscholen te kunnen samenwerken. Tijdens deze workshop krijg je informatie hoe je hieraan vorm geeft.

Vorig jaar was er veel interesse voor het onderwerp Méér Muziek in de klas. We zijn een jaar verder en er is inmiddels een aantal convenanten ondertekend. We gaan in op de huidige stand van zaken en de betekenis voor het werkveld. Praktisch en zeer informatief.

De Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs zal een uitgebreid programma bieden tijdens het KNMO Congres 2018. Als belangrijke speler in onze sector zal de BvOI actuele thema’s bieden in maar liefst drie sessies. Erg interessant voor uw dirigent en/of uw instructeurs, dus zorg dat ook zij het congres bezoeken.

Onder leiding van Rob Jansen zal er een rondetafelgesprek zijn met en voor de podiumorkesten in de slagwerksector. Dit is natuurlijk een must voor alle dirigenten van slagwerkensembles. Kom meepraten over de toekomst van die sector.

Er valt dus weer veel te halen op het KNMO Congres op 1 december. Start om 10.30 (deur open om 10.00) tot 17.00 uur. Locatie is het Van der Valk hotel De Witte Bergen in Eemnes. De toegang is gratis. Als u gebruik wilt maken van het uitgebreide KNMO lunchbuffet dan kan dat tegen betaling van € 15,50.

U kunt zich voor zowel het congres als de lunch opgeven via onderstaande link. https://www.knmo.nl/evenement/knmo-congres-2018/