Vanaf 11 mei 2020 zijn de wekelijkse bijeenkomsten bij culturele (muziek)verenigingen voor kinderen tot en met 18 jaar weer toegestaan. Hierbij gelden dezelfde, strikte, voorwaarden als in de sport. Dat blijkt uit de brief die minister Hugo de Jonge in nasleep van de persconferentie van 6 mei heeft verstuurd. In deze brief het antwoord op drie vragen over de laatste stand van zaken van de Coronamaatregelen en muziekverenigingen.

Wat mag wél vanaf 11 mei voor (muziek)verenigingen?
– De wekelijkse bijeenkomsten van kinderen bij culturele (muziek)verenigingen tot en met 18 jaar zijn weer toegestaan. Daarbij gelden in elk geval de volgende voorwaarden:
o Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen activiteiten
volgen.
o Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten activiteiten
volgen maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
o De regie voor organisatie van deze activiteiten ligt bij de gemeenten. Wij raden alle
verenigingen aan die jeugdactiviteiten willen starten dit altijd te doen in nauw
overleg met de gemeente.

– Eerder gaf minister Van Engelshoven al aan dat één op één muzieklessen zijn toegestaan, op voorwaarde dat de anderhalve meter afstand wordt gehouden. (Tweede Kamer, 28 april 2020). We adviseren zorgvuldig om te gaan met de RIVM-voorwaarden en maatregelen zoals die gelden voordat muzieklessen in verenigingsverband worden hervat.

Zie hiervoor onder andere de vragen en antwoorden die we hierover publiceerden.
Met betrekking tot de toepassing en uitleg van de maatregelen constateren we dat er verschillen ontstaan tussen verschillende veiligheidsregio’s en gemeenten. Wij adviseren dan ook goed contact op te nemen wat mag binnen uw gemeente en veiligheidsregio.

Wat mag na 1 juni voor (muziek)verenigingen?
Na de persconferentie van 6 mei lijkt er perspectief te zijn voor het onder strikte voorwaarden opstarten van activiteiten en repetities. Tegelijk is nog onvoldoende duidelijk wat de maatregelen specifiek voor de (muziek)verenigingen betekenen. Tevens is vandaag in het debat met de Tweede Kamer door het kabinet aangeven dat pas 1 week voor 1 juni 2020 op basis van de stand van zaken op dat moment duidelijk zal worden of de aangekondigde versoepelingen per 1 juni 2020 daadwerkelijk doorgang gaan vinden.
De KNMO is in gesprek met kabinet en andere culturele partners om te komen tot heldere en eenduidige richtlijnen om activiteiten van (muziek)verenigingen per 1 juni 2020 te hervatten. Tot 1 september 2020 blijven in elk geval verenigingskantines gesloten én grote evenementen verboden.

De gehele reactie van de KNMO op de persconferentie van 6 mei is hier te lezen.
We werken eraan om voor (muziek)verenigingen de richtlijnen en voorwaarden duidelijk te krijgen zodat het hervatten van de activiteiten en repetities ook op een verantwoorde wijze kan gebeuren zonder risico’s voor de gezondheid. Met diverse partijen werken we aan branche-specifieke protocollen en wetenschappelijk onderzoek naar aerosol, we hopen daar snel duidelijkheid over te kunnen geven.

Inmiddels bereiken ons berichten dat bevoegde instanties (o.a. het RIVM) op basis van de
persconferentie van 6 mei 2020 wisselend en afwijkend adviseert. Door deze afwijkende en vooral wisselende advisering aan (muziek)verenigingen die contact opnemen met het RIVM ontstaat grote verwarring. Zowel KNMO als Koornetwerk Nederland zullen aandacht vragen bij de bevoegde instanties voor de communicatie waarbij het uitgangspunt is en blijft dat (muziek)verenigingen op een verantwoorde wijze hun activiteiten kunnen hervatten zonder risico’s voor de gezondheid van leden.

Buitenactiviteiten voor volwassenen
Het feit dat buitensporten vanaf 11 mei 2020 onder voorwaarden weer is toegestaan voor
volwassenen (18+) levert uiteraard de vraag op of dit, conform hetgeen bekend is gemaakt over buitenactiviteiten voor sport & kinderen, ook voor culturele (muziek)verenigingen het geval is. Ondanks dat het logisch lijkt dat het ook voor culturele (muziek)verenigingen kan gelden hebben we de vraag uitgezet bij de bevoegde instanties om hier een duidelijk antwoord op te krijgen. Zodra we over meer informatie beschikken laten we dat uiteraard weten.

Hoe nu verder?
De KNMO hoopt zo snel mogelijk duidelijkheid te geven wat wél en niet kan na 1 juni 2020. Uitgangspunt van de KNMO is het verantwoord maken van muziek. Natuurlijk willen we zo snel mogelijk weer naar onze verenigingen toe. Maar dat kan alleen als de veiligheid en gezondheid van muzikanten en samenleving niet in gevaar is. Alleen samen krijgen we het Coronavirus onder controle.

(Brief naar KNMO aangesloten verenigingen dd 7 Mei 2020)