Home Evenementen Wedstrijden Geen NK Jeugd door te weinig inschrijvingen

Geen NK Jeugd door te weinig inschrijvingen

750
0

Zoals bekend heeft de KNMO besloten het NK voor jeugdkorpsen te gaan organiseren. Dit besluit is eind vorig jaar genomen en er is gezocht naar een goede en centraal in het land gelegen locatie waarbij rekening is gehouden met de input die door de jeugdkorpsen is gegeven. De enige datum die mogelijk bleek, gelet op de relatief korte voorbereidingstijd en de mogelijkheden die de verschillende locaties boden, was zaterdag 23 juni 2018. Toen deze datum werd bepaald wisten wij dat dit voor sommige van de jeugdkorpsen een lastige datum zou zijn ivm reeds eerder gemaakte afspraken.

Nu, enige tijd na het openstellen van de inschrijvingen, blijkt er een minimaal aantal verenigingen mee te kunnen doen. Uit een belronde, die afgelopen maandag werd gehouden, is gebleken dat er niet meer inschrijvingen zouden gaan volgen. Dit heeft ons doen besluiten om het geplande NK op 23 juni as. helaas niet door te laten gaan; het moet een feestje zijn voor de deelnemers en een feestje met zeer weinig gasten is niet leuk. De aangemelde verenigingen zijn inmiddels door ons persoonlijk hierover geïnformeerd.

Uit de contacten die we afgelopen periode hebben gehad met potentiële deelnemers is ons gelukkig gebleken dat de redenen om dit jaar niet te kunnen deelnemen aan een NK te maken hebben met een inmiddels gevulde (taptoe)agenda of een (te) klein of niet speelbaar korps door een uitstroom naar de seniororkesten. Gelukkig blijft iedereen wel enthousiast over een te organiseren NK in het midden van het land.

Hoewel wij dus nu het teleurstellende bericht moeten sturen dat ook 2018 geen officieel NK voor jeugdkorpsen zal kennen, willen wij nu aan de slag gaan om in 2019 een goed NK te kunnen houden.

Wij zullen ons hierop gaan richten en gaan voorlopig uit van de locatie in Huizen die meer dan geschikt is om het NK te houden met de faciliteiten die nodig zijn om een mooi feest te bouwen. 23 juni 2018 laten wij achter ons, maar wij gaan ons richten op 2019 om gezamenlijk met de jeugdkorpsen het door ons allen gewenste feestje te kunnen houden.

Een datum is hiervoor het meest belangrijk en deze zullen we dan ook snel laten weten.

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen jullie te treffen op het NK Jeugd 2019.

Organisatiecommissie NK Jeugd Show, Mars en Marsparade

KNMO