De Stichting NJF, jaarlijks organisator van het NK voor Jeugdkorpsen, ziet geen mogelijkheden om in 2017 het Nederlands Kampioenschap voor jeugdkorpsen te organiseren. Vooralsnog blijft het bij 21 succesvolle edities.

Organisatorisch
Stichting NJF is helaas tot de conclusie gekomen dat er niet genoeg deelnemers en financiële mogelijkheden zijn om dit succesvolle evenement dit jaar te kunnen organiseren. Naast een forse terugloop in subsidie- ensponsorgelden bleek het aantal aanmelding tot deelname voor 2017 zeer beperkt. We vinden het heel erg jammer, maar we hebben als bestuur deze conclusie getrokken. Ook vanuit de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie en de Zeeuwse Muziek Bond betreurt men deze gang van zaken.

red. Voorzitter van de doelgroep SMP van de KNMO Cees Beerens laat ons telefonisch weten dat er gezocht wordt naar een oplossing. “Er moet toch een Nederlands Jeugd Kampioenschap Mars en Show in 2017 te behalen zijn voor de Jeugd”. Deze maand moet daar meer duidelijkheid over komen. De opties liggen nog open. Of een NK voor jeugd ergens anders organiseren, of aanhaken bij wedstrijden die al georganiseerd worden in het land.

Zodra er meer informatie bekend wordt gemaakt laten we dat uiteraard zsm weten op deze website en social media.