Na de overname van DCE is het nieuwe bestuur op zoek gegaan naar een geschikt stadion voor de European Championships 2018. DCE heeft, op uitdrukkelijk verzoek van de Engelse deelnemers, een enorm financieel risico genomen door terug te gaan naar Kerkrade. DCE moest dus op zoek naar een nieuw stadion. Naar nu blijkt, is het van cruciaal belang geweest dat DCE niet is geïnformeerd over het feit dat een ander stadion dichterbij moest zijn voor de Engelse deelnemers.

Na aankondiging van het nieuwe stadion in Enschede voor de European Music Games Finals van 2019, ontving DCE een open brief van DCUK, mede ondertekend door de Engelse corps, waarin zij verklaarden dat Enschede te ver voor hun is.

Op 3 januari heeft DCE de Engelse corps gesproken en is er afgesproken dat DCE naar een oplossing ging zoeken en de ingeschreven corps zou informeren. Na een persoonlijk bezoek van DCE, verklaarden ALLE ingeschreven corps ingeschreven te blijven staan voor de European Music Games Finals in Enschede en allen deel te zullen nemen, ondanks de mogelijkheid dat de Engelse corps niet deel zouden nemen. DCE vond een stadion dichterbij en beschikbaar, maar tijdens de onderhandelingen bleek dat het stadion overging van kunstgras naar gras, waarna het stadion niet langer gehuurd kon worden. Het bleek onmogelijk een oplossing voor het stadion te vinden, maar ter compensatie heeft DCE aangeboden de meerkosten voor het reizen t.o.v. Kerkrade te vergoeden.

Helaas heeft DCE geen enkele reactie op dit voorstel gekregen en ook de afgesproken vervolg afspraak op 31 januari is zonder afmelding niet doorgegaan. Omdat DCE de sluitingsdatum voor inschrijving opnieuw had verzet naar 31 januari en er zich geen Engels corps heeft ingeschreven, kan DCE slechts de conclusie trekken dat de Engelse corps niet deel nemen aan de European Music Games Finals van 2019.

DCE is zeer teleurgesteld in de Engelse corps, met name omdat DCE geen enkel voorstel heeft ontvangen om de problemen op te lossen, noch een steekhoudend argument waarom het onmogelijk is om naar Enschede te komen.

Ondanks de afwezigheid van de 3 Engelse corps gaat DCE door met de organisatie van de European Music Games Finals in Enschede dit jaar! Er zijn tal van nieuwe ontwikkelingen en er wordt gewerkt aan een goede line-up!