Wij, Rob van Koningshoven en Bert van Maaren, hebben het initiatief genomen om tot een nieuwe Europese drum corps organisatie te komen. Nadat DCE had aangekondigd al haar activiteiten te stoppen, dreigde de Europese drum corps activiteit te verdwijnen. Wij vinden dat er al te veel is bereikt om dat te laten gebeuren. Afgelopen donderdag hebben Bert en ik een gesprek gehad met het bestuur van DCE.

Het was een zeer constructief gesprek, waarin DCE ons heeft toegezegd alle beschikbare middelen aan ons over te dragen en hun medewerking te verlenen aan een zo soepel mogelijke overgang naar een nieuwe organisatie. Geen van de bestuursleden van DCE neemt zitting in het bestuur van de nieuwe organisatie. Als gevolg van dit alles ziet onze agenda er op korte termijn als volgt uit:

1.     Het oprichten van een Europese vereniging (European Drum Corps Association) en deze inschrijven bij de kamer van koophandel;
2.     Het uitwerken van een huishoudelijk reglement en lidmaatschap voorwaarden;
3.     Alle deelnemende drum corps uitnodigen lid te worden van de EDCA;
4.     De huidige DCE partners behouden voor de EDCA;
5.     Het huidige juryteam onderbrengen in de EDCA;
6.     De medewerkers van DCE behouden voor de EDCA;
7.     Z.s.m. starten met het onderzoeken naar de mogelijkheden om een Europees kampioenschap te houden op 29 september 2018 in Kerkrade.

Ad.1
We hebben voor een vereniging gekozen in plaats van een stichting. Reden hiervoor is de breed gevoelde noodzaak om meer inspraak in het beleid van de organisatie te krijgen en de manier waarop drum corps bejureerd willen worden.

Deelnemende drum corps worden lid van de vereniging EDCA die een in een jaarlijks congres het afgelopen jaar evalueert, de plannen voor de toekomst goedkeurt en een bestuur kiest. Daarmee ontstaat veel meer betrokkenheid bij de EDCA.

Zodra we de stappen 1 en 2 hebben genomen, komen we met meer gedetailleerde informatie bij je terug.

Delen
Cor Vosseberg

Cor Vosseberg, oprichter en voorzitter van Stichting Korpsmuziek Nederland. Bestuurslid bij Stichting Proud Event Leeuwarden. Vrijwilliger bij JeugdFestival Stiens, TakeOne, OMF werkgroep LF2018 (culturele hoofdstad Leeuwarden/Fryslan).