Drumdemand is een nieuwe walking percussiongroup in ‘gangster’ kostuums die optredens gaat verzorgen indien er voldoende slagwerkers zijn met belangstelling voor dit nieuwe concept.

Er zijn de afgelopen jaren vele drum- en showbands en slagwerkgroepen uit de straten en podia verdwenen. Dit waren muziekgroepen die in de jaren ’70 t/m ’90 vele deelnemers en toeschouwers blij maakten met de verschillende soorten muziek en shows. De huidige generatie heeft wellicht nog nooit een soortgelijk korps zien marcheren en daar wil Fred Knijn iets aan doen. Knijn heeft veel ervaring opgedaan als uitvoerend en componerend slagwerker, instructeur en docent slagwerk en als manager van een muziekschool en heeft grote plannen. Knijn is ervan overtuigd dat er vele slagwerkers zijn die destijds meeliepen in de korpsen en een nostalgisch gevoel krijgen bij het zien van de nog bestaande korpsen. Vooral in Noord Holland is er een ware kaalslag gerealiseerd. De redenen van de afname van belangstelling zijn divers zoals het bekende repertoire, ontbreken aan visie, de traditionele uniformen en de grote keuze uit vrijetijdsbesteding. Het spreekt niet meer aan om in deze tijd in een uniform op straat te musiceren.

Knijn zoekt minimaal 25 ervaren slagwerkers vanaf 16 jaar, dames  en heren, die dit avontuur aandurven. Men moet ervaring hebben met slagwerk en het repertoire zal op het landelijk vastgestelde niveau van de 2e divisie zijn. De nadruk ligt niet op de techniek en vele soorten roffels maar op de uitstraling en strakke ritmes. Enige ervaring met het lopend kunnen musiceren heeft de voorkeur. Het repertoire zal bestaan uit swingende herkenbare ritmes uit alle delen van de wereld maar ook de traditonele drumbandsound is een onderdeel. De bezetting is snaredrums, bassdrum en cymbals en percussie.

Bij voldoende deelnemers wordt er vanaf januari 2020 gezamelijk gerepeteerd op een nader te bepalen locatie. Instructie is aanwezig voor het repertoire en de exercitie. Het 1e optreden zal naar verwachting zijn op 8 oktober 2020 tijdens de Grote Middagoptocht rond het Alkmaars Ontzet. ‘ Let’s stick together’. Aanmelden  en informatie bij Fred Knijn, f.s.m.knyn@ziggo.nl