Het nieuwe taptoe seizoen staat voor de deur en de SCVK-agenda is goed gevuld. Veel korpsen, weer méér dan in 2019, zijn gecontracteerd voor taptoes en parades door heel Nederland.

Dit goede nieuws is sinds vorige week overschaduwd door een droevig bericht over de gezondheid van onze gepassioneerde secretaris Hans van Laar. Zijn leven heeft een onverwachte wending gekregen door een ernstige mededeling over zijn gezondheid. Hij is geconfronteerd met een progressief ziektebeeld van een dermate karakter dat Hans direct heeft moeten besluiten zijn taken en verantwoordelijkheden over te dragen op korte termijn. Deze mededeling is op de eerste plaats voor Hans en zijn vrouw Alice heftig om te verwerken en we wensen hen beiden met hun gezin en familie alle sterkte toe.

Hans zijn altijd aanwezige verantwoordelijkheidsgevoel en pragmatische instelling hebben geleid tot zijn verzoek om deze mededeling openbaar te maken en direct op zoek te gaan naar een waardig vervanger die in de zeer nabije toekomst zijn bestuurstaak kan overnemen. Ondertussen waarborgt SCVK alle aanvragen en afspraken.

Op dit moment blijft Hans nog uw aanspreekpunt voor alle zaken die u gewend bent met Hans te regelen. Het contract voor elke vereniging blijft lopen via [email protected] Onderstaand kort beschreven de taken die de functie van secretaris behelst:

·      bestuursrol als secretaris binnen de SCVK
·      verzorgen van notulen van bestuurlijk overleg (6x per jaar in Vianen)
·      verzorgen van contacten (telefoon, mail) met korpsen en organisaties
·      opstellen van contracten voor zowel organisaties als korpsen voor taptoes en parades
·      (mede)verzorgen van draaiboeken en regie voor taptoes

De belasting per week bedraagt gemiddeld (afhankelijk van de tijd in het jaar) gemiddeld 16 uur, zelf in te delen vanuit thuis. Het is een vrijwilligersrol die enkel een kleine onkostenvergoeding kent. Bij voorkeur zoeken we een man/vrouw die de show- en marching sector kent en bestuurlijke ervaring heeft. Mogelijk zijn er belangstellenden die minder tijd hebben maar wel ondersteuning kunnen bieden. Ook in dat geval zijn reacties op de vacature welkom via [email protected]