Het voormalige Blue Spirit Drum & Bugle Corps uit Middelburg heeft nu een eigen website. De website www.bluespiritmiddelburg.nl biedt herinneringen aan dit succesvolle korps dat ruim twintig jaar geleden ophield te bestaan. Op de website zijn onder meer foto’s, clubbladen, een jaarboek en krantenberichten te vinden. Het is de bedoeling dat op een later moment ook een grote videocollectie online komt.

Blue Spirit is ontstaan in 1982 en heeft vele hoogtepunten maar ook diepe dalen gekend. Vooral tussen 1987 en 1991 had het korps het zwaar, maar men wist het tij daarna te keren en er brak een ‘gouden’ periode aan voor de club. In 1998 viel echter het doek en ging het korps samen verder met de Juliana Korpsen.

‘Drumcorps Blue Spirit’ kwam voort uit een afsplitsing van de Juliana Korpsen. Binnen 8 maanden na de oprichting had het ongeveer 60 leden tellende Blue Spirit al de eerste optredens, en werd deelgenomen aan een contest van Drum Corps Holland (DCH). Tot en met 1986 werden successen behaald in de Nederlandse competitie. Door ledenverlies volgden zes erg magere jaren waarbij het soms moeilijk was om het korps op de been te houden.

Eind 1991 werd een verrassende ledenwerfcampagne gehouden waarmee het korps weer groeide naar 60 leden. Ook ging het in de competitie weer voor de wind, mede vanwege de door Drum Corps Holland geïntroduceerde A-Class die Blue Spirit in 1992, 1993 en 1995 won. Een uitgebreider verslag tot en met die periode is te vinden in het jaarboek dat in 1995 werd gepubliceerd en op deze website te vinden is.

In 1997 werd een jeugdkorps opgericht: de Blue Spirit Cadets. Het jeugdkorps begon klein maar wist in korte tijd te groeien naar een volwaardig jeugdkorps. Op dat moment telde Middelburg maar liefst 4 drum & bugle corps: Juliana, Blue Spirit, Johan Friso en de Blue Spirit Cadets.

Eind 1998 werd het door opnieuw ledenverlies moeilijk om zelfstandig door te gaan, en werd samenwerking gezocht met Juliana. Het jaar daarop gingen Juliana en Blue Spirit verder onder de vlag van Juliana. Johan Friso en de Blue Spirit Cadets werden ook samengevoegd. Hiermee verdween de naam Blue Spirit voorgoed.