Alle ruim 125 leden van christelijke muziekverenging Oranje uit Minnertsga komen op zaterdag 9 juni in actie om gezamenlijk 12.500 stappen te zetten. Dat gebeurt tijdens een Muziekestafette die van 16.00 tot 18.00 uur duurt. De estafette is bedoeld om geld in te zamelen voor de jubileumactiviteiten die de muziekvereniging volgend jaar organiseert. Oranje bestaat dan 125 jaar en wil dat met heel het dorp vieren.

Sponsoring
De opzet van de Muziekestafette is dat de drumfanfare een route door Minnertsga marcheert. Langs de route zijn de andere groepen van Oranje opgesteld – fanfare, Jong Oranje, majorettes – die elke keer dat de band langskomt, het ‘stokje’ overnemen en zorgen voor een blokje muziek of show. Zijn ze klaar, dan marcheert de drumfanfare verder naar de volgende groep. Elke stap die wordt gezet, telt mee. Zo hoopt Oranje in totaal 12.500 stappen te zetten. Elke stap kan worden gesponsord voor 1 euro.

Route
De Muziekestafette start bij het Oranjehiem: het repetitielokaal van de muziekvereniging. Van daaruit loopt de route onder meer langs basisschool de Wizebeam en mfa De Doarpsfinne. Rond 18.00 uur eindt de estafette en wordt bekendgemaakt hoeveel de actie heeft opgeleverd. Van het geld organiseert Oranje in ieder geval een groots jubileumconcert, een marsparade festival, workshops voor de jeugd en een uitgebreid jubileumweekend. Ook wordt er een film gemaakt over Oranje die regionaal en landelijk op televisie wordt vertoond.