Home Organisaties Max Kousen en Ludo Diels opnieuw voorzitter en secretaris WMC

Max Kousen en Ludo Diels opnieuw voorzitter en secretaris WMC

774
0

Het bestuur van het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade heeft vorige week unaniem besloten dat Max Kousen en Ludo Diels hun rol als voorzitter en secretaris van het festival voortzetten. Beiden waren aftredend. Bestuurslid Jo Boss, die ook aftredend was, heeft zich niet herkiesbaar gesteld en neemt per 1 januari 2018 afscheid als bestuurslid. “Tijdens de afgelopen editie van WMC heeft het bestuur de aanzet gegeven tot het doorvoeren van enkele wezenlijke veranderingen. Deze transitie zal versneld doorgaan met de komende jaren volop werk aan de winkel”, zegt Max Kousen. “WMC zal zich zo in de toekomst nog duidelijker manifesteren als belangrijkste podium voor de blaasmuziek. Ik vind het een eervolle taak om, gesteund door het bestuur, hieraan sturing te mogen geven.” Max Kousen is sinds eind jaren tachtig tot 2014 als penningmeester betrokken bij WMC. Nadien vervulde hij de voorzittersfunctie.

Ook Ludo Diels, die zowel communicatie als internationalisering in zijn portefeuille heeft, toont zich verheugd met zijn herbenoeming als secretaris van WMC. Uit zijn koker komt onder andere het idee van het WMC-atelier. “In de aanloop naar WMC 2017 hebben we ons veel meer gericht op de verhalen van de muzikanten die vier jaar naar WMC toewerken,” zegt Diels. “Zo laten we zien dat WMC echt een wereldfestival is met veel groeipotentie.” De verdere uitbouw van het social medianetwerk, verjonging en internationalisering hebben ook de komende vier jaar een hoge prioriteit.

“WMC is een doorgaand evenement dat niet enkel eens in de vier jaar in alle hevigheid moet opflakkeren”, verklaart Ludo Diels. De uit Kerkrade afkomstige Ludo Diels is sinds 2007 een vast onderdeel van het WMC-bestuur. Max Kousen en Ludo Diels vormen samen met penningmeester Leo van Wersch het dagelijks bestuur van WMC. Alle beslissingen worden genomen binnen het uit zeven personen bestaande bestuur, dat bijgestaan wordt door het WMC-bureau. “Het WMC-vuur ook de komende periode brandend houden vormt de grootste uitdaging voor het bestuur, bureau en vrijwilligers”, stellen de voorzitter en secretaris gezamenlijk vast.

De aanstelling van Max Kousen en Ludo Diels geldt voor de komende vier jaar.