Last Post voor oprichter SCVK

Oprichter Aad Kros van de Stichting Combinatie van Korpsen (SCVK) is op 8 februari op de leeftijd van 81 jaar overleden. Dankbaar en met respect kijken we terug op zijn jarenlange en belangeloze inzet voor de SCVK. Aad heeft het fundament gelegd voor de SCVK en hiermee veel Nederlandse muziekkorpsen een podium gegeven om hun mars- en show prestaties voor een breed publiek te presenteren. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden. We wensen hen veel sterkte toe en tevens een mooi en warm afscheid van Aad. Namens de SCVK en daarmee namens alle aangesloten muziekkorpsen zal tijdens de afscheidsdienst de Last Post klinken als eerbetoon aan zijn werk voor de Nederlandse muziekkorpsen.

De afscheidsdienst is aanstaande woensdag 13 februari om 13:30 uur in Papendrecht in de Bethlehemkerk aan de van der Palmstaat 1. Aansluitend wordt Aad naar zijn laatste rustplaats begeleid op de begraafplaats aan de Admiraal de Ruyterweg 21 in Papendrecht. Hierna is er gelegenheid om te condoleren in uitvaartcentrum ‘De Drechtstraat”. Mocht u aanwezig willen zijn dan verzoeken wij uw komst kenbaar te maken via tonny.kros@gmail.com.

We schrijven 1968 wanneer Aad Kros als bestuurslid van Wilhelmus Sliedrecht bevriende verenigingen vraagt om een optreden te verzorgen omdat de eigen vereniging inmiddels een optreden had. Zo eenvoudig is het samenwerkingsverband Combinatie Van Korpsen begonnen. Gezien de toenemende vraag van organisaties in de daarop volgende jaren aan het adres van Aad werd in 1979 de stichting vormgegeven om zo beter in te spelen op de vraag om korpsen en organisaties te koppelen. De naam; Stichting Combinatie Van Korpsen werd een feit.

Jarenlang is Aad actief geweest binnen het bestuur van de stichting en kwam er in 2010 als ere-lid een punt achter zijn inzet voor ‘ de Stichting’. Het gedachtegoed van Aad is nog net zo springlevend als in 1968; zorgen dat showkorpsen een podium hebben om hun amateurkunst te tonen aan een zo breed mogelijk publiek.

Namens bestuursleden SCVK

Stichting Combinatie van Korpsen (SCVK)
De Stichting Combinatie Van Korpsen is een samenwerkingsverband van ruim 135 showkorpsen die,op non-profit-basis en vanuit een ideëel en sociaal oogpunt, hun werkzaamheden verrichten. Onze statuten getuigen daarvan. \\\"De kracht ligt in de voorbereiding!\\\" De Stichting Combinatie Van Korpsen heeft al 50 jaar ervaring met het organiseren van taptoes en muziekshows. Steeds meer relaties (op dit moment ruim 125) uit heel Nederland en België vragen of het organisatieteam van de Stichting Combinatie Van Korpsen haar kan bijstaan bij het tot stand komen van hun festiviteit. 85% van alle in Nederland georganiseerde taptoes en al een groot deel van de taptoes in België worden door ons van korpsen voorzien. Bij diverse optochten, bloemencorso\\\'s en grote festiviteiten treden de korpsen van ons samenwerkingsverband op. Nagenoeg alle bestaande taptoes in Nederland vinden hun oorsprong bij de SCVK. U kunt dus van ons aannemen dat uw festiviteit bij de Stichting Combinatie Van Korpsen in goede handen is. Vrijwel 100% van de met ons samenwerkende organisaties is tevreden over ons. Dat komt door een unieke vorm van samenwerking tussen Nederlands meest gerenommeerde showkorpsen met een van de meest ervaren organisaties van Nederland, de Stichting Combinatie Van Korpsen.