In de Show, Mars-Concert en Podium Slagwerkensemble sector zijn de afgelopen jaren Nederlandse Kampioenschappen georganiseerd door de landelijke doelgroep SMP. Dat betrof dan het Nederlands kampioenschap mars/concert wedstrijden voor het laatst gehouden in Wijchen en het podium slagwerkensemble in Assen.

Daarnaast werd in samenwerking met het ODSC Assen het Open Nederlands Kampioenschap voor Show in de basis, midden en topklasse georganiseerd, terwijl in Vlissingen al sinds jaar en dag het NJF voor jeugdkorpsen werd georganiseerd waarbij eveneens om de titel van Nederlands Kampioen voor jeugdkorpsen werd gestreden in de onderdelen Show en Mars.

Als landelijke doelgroep SMP van de KNMO zijn wij dan ook blij te kunnen vermelden dat op zaterdag 29 juni 2019 op de Wolfskamer in Huizen het eerste officiële Nederlands Kampioenschap Jeugd wordt georganiseerd voor de onderdelen mars, marsparade en show.

Twee weken daarvoor, dus op zaterdag 15 juni 2019, zal weer het bekende ODSC Assen worden georganiseerd. Waarbij overdag gestreden zal worden voor de titel Open Nederlands Kampioen Show in de basis, midden en topklasse.

En dan blijven er uiteraard nog twee Nederlands Kampioenschappen te vermelden en wel voor de mars/concert wedstrijd, en wel op zaterdag 26 januari 2019 in Wijchen en voor de podium slagwerkensembles zaterdag 2 februari 2019 in Oosterhout

Het is een algemeen bekend feit dat de interesse in deze laatste twee wedstrijdvormen terug loopt. Maar dit is niet alleen de reden waarom de mogelijkheid tot deelname aan komend kampioenschap anders dan anders zal zijn. Het was gebruikelijk om deel te kunnen nemen aan deze twee genoemde kampioenschappen in het lopende jaar dus nu 2018, een minimaal aantal punten behaald moest worden op een concours voordat men een uitnodiging kreeg om deel te nemen aan het kampioenschap.

Zowel het kampioenschap voor de mars/concert alsook voor de slagwerkensembles zal nu een open kampioenschap worden, hetgeen betekent dat een ieder kan inschrijven zonder drempel van een minimaal aantal punten. Bij de inschrijving voor dit komend kampioenschap is wel bepaald dat deelnemers die dit jaar hebben deelgenomen en/of gaan deelnemen aan een van de door de provinciale bonden georganiseerde c.q. afgelaste wedstrijd voorrang zullen hebben bij inschrijving.

Naast het wedstrijddeel wordt er eveneens gedacht om gedurende de dag, dus zowel bij de mars/concert alsook slagwerkensembles tijd in te ruimen voor vormen van educatie voor de aanwezig deelnemende verenigingen. In welke vorm dit gegoten zal worden zal de komende tijd worden bekeken door een aantal mensen die hun sporen in genoemde wedstrijdvormen hebben verdiend.

Meer informatie en mogelijkheden tot inschrijving zullen vanaf eind oktober bekend worden gemaakt.