De wereld is veranderd. En de wereld zal er de komende tijd nog heel anders uit gaan zien dan we gewend zijn. Parades, corso’s, wedstrijden en taptoes: het is met de anderhalvemeternorm even niet aan de orde. Met een beetje pech hebben we pas in 2021 weer ons eerste ‘normale’ optreden. En dus is dit misschien wel de tijd om onszelf opnieuw uit te vinden. Hoe houden we onze vereniging – mét anderhalvemeternorm – in de been?

De KNMO riep de minister eerder deze week op om de ‘anderhalvemeternorm’ voor mars- en showkorpsen van tafel te gooien. Ook SCVK deed met de petitie ‘Voorwaarts mars: ruimte voor de marsmuziek’ een duit in het zakje. Inmiddels is die petitie zaterdagochtend meer dan 1.250 keer ondertekend.

Keep on dreaming
Je zou kunnen zeggen: ‘Keep on dreaming!’Volgens het RIVM is de ruimte om verder te versoepelen ongeveer op. “Zodra het ijs gaat kraken moet je een stap terugdoen”, zeggen hoofd infectieziektebestrijding Jaap van Dissel en Jacco Wallinga, verantwoordelijk voor de rekenmodellen op de website van de NOS.

De mars- en showkorpsensector is niet van vitaal belang. En die ‘anderhalvemeternorm’ gaat echt niet alleen voor ons van tafel. Een choreografie kun je niet vergelijken met een contactsport als voetbal, maar een marchingband door een stad laten banjeren op minder dan 1,5 meter afstand van elkaar: zou dat op korte termijn goedgekeurd worden? De mars- en showkorpsen staan niet bovenaan het prioriteitenlijstje van het kabinet. Eerst krijg je nog de sportscholen, de kermissen, de horeca, evenementenorganisaties, amateursportverenigingen en alle andere sectoren die financieel veel afhankelijker zijn van verdere versoepeling van de maatregelen. Het kabinet kan het niet verkopen als drumfanfares voorrang krijgen op andere – meer vitale – sectoren. Het versoepelen van maatregelen voor evenementen staat volgens het RIVM achteraan. “Op een gegeven moment kom je in een situatie dat je zegt: verder versoepelen zou niet kunnen. Het R-getal is dan 1 of hoger, het bronnen- en contactonderzoek is zo optimaal als het kan zijn, en misschien is er een app, maar dan zit er niet meer rek in dan dat”, aldus Van Dissel en Wallinga bij de NOS.

Evenementen
En wat als de ‘anderhalvemeternorm’ wel van tafel gaat? Staan we dan een week later weer op straat? Zijn er evenementenorganisaties die het lef hebben om een taptoe te gaan organiseren? Durven ze in te staan voor de financiële risico’s, nu verzekeringen die niet meer afdekken? En hoe ga je dat dan doen met toeschouwers? Stipjes op de grond om afstand te houden? En hoeveel mensen kun je dan kwijt rondom een Taptoeveld of langs een parade? Wat gebeurt er als tijdens jouw evenement toch een uitbraak plaatsvindt? Kun je het gemis aan inkomsten (minder bezoekers mogelijk) compenseren met andere geldbronnen? Allemaal vragen, vragen en vragen.

Evenementenorganisaties zullen wel gaan vooruitplannen. Misschien houden ze zich al bezig met een evenement in 2021, al dan niet met een grote slag om de arm. Risico’s en investeringen zullen zo lang mogelijk worden vermeden. Zodat je er zeker van bent dat je ook veilig én rendabel een evenement kunt organiseren. Die onzekerheid zal er nog lange tijd zijn. Want een vaccin is er nog niet…..

Zoek andere verdienmodellen
Het uitblijven van optredens en dus inkomsten kan enorme gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van verenigingen. De KNMO gaf ook al aan dat dit kan betekenen dat clubjes omvallen. Maar daarin schuilt ook een kans! Want je kunt deze tijd ook benutten om jezelf opnieuw uit te vinden.

In ons wereldje loopt enorm veel artistiek talent rond. Gebruik dat talent. Hoe kunnen we nieuwe verdienmodellen bedenken? Waarbij de muzikanten wél op voldoende afstand van elkaar staan? Een 13-minuten durende show en een uitgebreid marsrepertoire is duur. Werk aan een 1,5 meter-proof product waarbij er minder investeringen nodig zijn: minder instructiekosten, minder schrijfkosten en minder repetitietijd (en dus kosten). Zo kun je teruglopende inkomsten nog enigszins compenseren.

Het zou gaaf zijn om de eerste ‘anderhalvemetershow’ te ontwikkelen, al dan niet in kleiner winds-, winterguard- of indoor percussion-ensemble. Stel een streetbandje samen dat op afstand het publiek in het centrum van een stad kan vermaken. Probeer eens of je met intervallen van 1,5 of 2 meter tóch een straatparade kunt lopen, zodat je je toch kunt tonen. Ga misschien werken in projectvorm. Concentreer het instuderen van nieuwe producten in korte, maar efficiënte, tijd. Dan hoef je niet elke woensdag of vrijdag te repeteren, met alle kosten van dien. Verenigingen moeten misschien wel kosten besparen.

Out-of-the-box
Denk out-of-the-box. Kijk om je heen en laat tradities eens los. Dat is lastig als grote marchingband met meer dan dertig leden! Maar het kan essentieel zijn om de komende jaren te overleven. En misschien dat we dan op Koningsdag 2021 een taptoe hebben. En misschien later dat jaar nog wel wat evenementen. Maar of we al in 2021 teruggaan naar een normale kalender? Dat valt te bezien……

Matthijs van Houten
Op persoonlijke titel