dinsdag 21 januari 2020

Veel muziekverenigingen zijn vooral bezig met overleven. Hoe kunnen ze worden geholpen. – Door...

Veel muziekverenigingen in ons land hebben het moeilijk. In Friesland proberen ze het tij te keren. Immers, vooral voor krimpgebieden is een bloeiende fanfare...

Drumfanfare ingeruild voor springkussen

We zien het al jaren gebeuren en spreken er regelmatig over, de terugloop van leden bij muziekverenigingen. Ook het verdwijnen van taptoes en lokale...