Schreeuwt

Drumfanfare en majorettes Wilhelmina uit Rijssen gaan stoppen

Dat het al jaren niet zo goed ging met de drumfanfare van Wilhelmina was algemeen bekend. Het ledenaantal liep steeds verder terug. Om dat aan te pakken heeft de drumfanfare de afgelopen jaren van alles geprobeerd. Met gastspelers van verschillende verenigingen, hulp vanuit het orkest, deelname aan de Winds-divisie van Colorguard Nederland (CGN), pr-actie na ledenwerfdag na straatoptreden... maar niets bood een oplossing voor lange termijn. Vorige maand werd de drumfanfare nog kampioen in de A-Klasse van CGN Indoor Winds. Een hele prestatie, ondanks alle tegenslag.

Taptoe Showkorpsen Irene 2016 gaat niet door

De taptoe die Showkorpsen Irene op zaterdag 24 september 2016 zou houden in het Openluchttheater Ede, gaat niet door. De organisatie krijgt het financiële plaatje voor deze editie niet rond. Jan de Boer: Eigenlijk zou de taptoe plaatsvinden op zaterdag 18 juni, maar het evenement kon toen niet doorgaan, omdat de grasmat in het openluchttheater te soppig was. ,,Het lijkt er op dat er een fout gemaakt is met de drainage in het openluchttheater", vermoeden Ed Gerressen en Fred Kerkkamp van Irene.

Taptoe Duiven stopt na 35 jaar

Het bestuur van Liemers Harmonie Duiven heeft besloten om na 35 jaar te stoppen met de organisatie van Taptoe Duiven. Er waren verschillende oorzaken die er voor zorgden dat het bestuur van Liemers Harmonie Duiven deze moeilijke beslissing moest nemen. De kosten voor de organisatie namen toe, terwijl de inkomsten daalden. Dit beeld zien meer organisaties van taptoes in Nederland. Taptoe Duiven is dan ook niet de eerste taptoe die dit jaar ophoudt te bestaan.

De KNMO/OMF en Culturele Hoofdstad 2018

In de ledenvergadering de van de Organisatie van Muziekverenigingen in Friesland(OMF) van 7 maart 2015 is er gesproken over Leeuwarden Kultureel Haadstêd 2018 (CH2018). In die vergadering bood de heer Sieger van Wijk van de Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden zich spontaan aan als vrijwilliger. Het bestuur van de OMF heeft dit aanbod van harte aangenomen. Inmiddels is een initiatiefgroep bezig met het opzetten van een stuurgroep en het ontwikkelen van de eerste plannen.

Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden steunt Leeuwarden KH 2018, en andersom

Een belangrijk cultureel evenement als KH 2018 is natuurlijk ook de uitgelezen mogelijkheid voor Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden om haar verbondenheid met het culturele klimaat in Leeuwarden aan te geven en uit te dragen. Mede dankzij de Leeuwarder Courant zijn reeds aanwezige contacten bevestigd en verdiept.

KNMO reageert op Open Brief van Stichting Korpsmuziek

De KNMO heeft met een schrijven van voorzitter Bart van Meijl gereageerd op de Open Brief die onlangs is gepubliceerd op Korpsmuziek.nl. De volledige reactie van de organisatie is hier te lezen. Korpsmuziek is blij met deze reactie en trekt graag samen met de KNMO en de rest van de showkorpsensector op om de problemen te lijf te gaan.

Open brief aan iedereen die de showsector een warm hart toedraagt, en de doelgroep SMP in het bijzonder

Beste muzikanten, liefhebbers, kaderleden, creatieve geesten, Cees,

De KM-redactie voelt zich geroepen om een open brief te schrijven aan iedereen in Nederland die de showsector een warm hart toedraagt. Of het nu als actief muzikant is, of als oud-lid, liefhebber, instructie- of bestuurslid. In het speciaal is deze brief ook bedoeld voor Cees, Frans, Patrice, Wim, Bert, Jaap, Louis, Aafke, Peter en Priscilla: de leden van de doelgroep Show, Mars, Percussie van de KNMO.

Marching and Cycling Band HHK houdt op te bestaan

Tot grote treurnis van het bestuur en de leden van de Marching and Cycling Band HHK houdt de MaC-Band HHK op te bestaan. Ondanks het aanwezige enthousiasme en de motivatie van de leden hebben de dalende subsidies en teruglopende ledenaantallen ervoor gezorgd dat de vereniging financieel gezien niet meer langer kan bestaan. Dit is voor de MaC-Band HHK een grote domper, zeker omdat wij vorig jaar nog het 40-jarig jubileum van het fietspeloton hebben gevierd en dit jaar ons 50-jarig jubileum hebben mogen vieren.

Show en Drumfanfare Nescio Emmeloord, beëindigt alle activiteiten.

Na een bestaan van ruim 18 jaar ziet Show en Drumfanfare Nescio zich nu gedwongen te stoppen met zijn activiteiten. Er zijn te weinig actieve leden, die nog marcherend hun muzikale hobby willen of kunnen uitvoeren. Doordat er te weinig aanwas is van nieuwe leden, wat een landelijk probleem blijkt te, kan de vereniging met zo weinig leden geen muziekcorps meer op straat zetten.

BTW tarief voor dirigenten: "Gedeeltelijke duidelijkheid is gecreëerd"

De afgelopen twee weken hebben wij, VGK Accountants B.V., het nieuwe BTW-Besluit, welke staatsecretaris Wiebes heeft uitgebracht bestudeerd en intern besproken. Ons valt in dit besluit twee onderwerpen op. Het onderscheid tussen een vaste en een gastdirigent is nu komen te vervallen. Dit is zondermeer een wens van velen geweest om daar duidelijkheid te krijgen. Die duidelijkheid is er nu. Zowel de vaste als de gastdirigent zal hetzelfde behandeld gaan worden. Hiermee is de discussie over wat nu eigenlijk een vaste of gastdirigent is ook komen te vervallen.

Inhoud syndiceren