Mars- en Showconcours + Concertconcours in Fryslan

Sinds enkele jaren organiseren de Noordelijke muziekbonden van Groningen/Drenthe, Gelderland/Flevoland, Overijssel en Friesland de concoursen gezamenlijk. De concoursen worden bij toerbeurt georganiseerd. Wanneer het zo komt, dat er zoveel deelnemers zijn dat het niet meer op één dag is te houden zullen we zeker meer concoursdagen gaan organiseren. Voor 2017 is dat nog niet het geval. Inschrijven is nog mogelijk !!

Mars- en Showconcours 2017
Op 7 oktober 2017 wordt in De Trye te Franeker het Noordelijke Mars en Showconcours georganiseerd. Dit concours is een gezamenlijk concours van de muziekbond van Friesland, Groningen/Drenthe, Overijssel en Gelderland/Flevoland.

Concertconcours voor slagwerkgroepen 2017
Wij hebben ons uiterste best gedaan voor 2017 een schouwburg te vinden die logistiek geschikt is voor het organiseren van een concertconcours voor slagwerkgroepen. Helaas is dat niet gelukt. De tijd was te kort. Er was geen plaats meer in de weinige geschikte locaties. We hebben daarom besloten het concertconcours nog eenmaal in de Sporthal in Drachten te organiseren. Logistiek en akoestisch is dat een prima locatie, maar we hadden graag een theater gehad. Het concertconcours voor slagwerkgroepen wordt gehouden op 11 november 2017 in Sportcentrum Drachten. 

In 2018 is ons dat wel gelukt. In het kader van Leeuwarden Culturele hoofdstad 2018 wordt het concertconcours georganiseerd op 12 mei 2018 in De Lawei.

De inschrijfformulieren en meer informatie vindt u op de site van de OMF http://omfryslan.nl