Tamboer-maître Opleiding 2016 bij Muziekbond Gelderland Flevoland

Tijdens de tamboer-maître opleiding leren de kandidaten niet alleen de stoktekens onder de knie te krijgen maar wordt er ook aandacht besteedt aan de basisexercitie en de manier waarop een tamboer-maître leiding geeft aan zijn/haar orkest. Verder worden de basisvaardigheden van het takteren behandeld. Na het behalen van het diploma zijn cursisten in staat volledig zelfstandig als tamboer-maître op te treden én om zelfstandig de exercitie-instructie te verzorgen.

Wanneer:
zaterdag 9 en 23 januari 2016
zaterdag 6 en 20 februari 2016
zaterdag 5 en 19 maart 2016 en
zaterdag 2 april 2016 (examen)

Docent: Eddy Knoop
Waar: Gebouw De Brink, Hoofdweg 5 te Loenen (Veluwe)
Tijden: 09.00 uur tot 15.30 uur

Cursusgeld:
Het cursusgeld dient U over te maken op bankrekening: NL02 RABO 0308 742192 ten name van: Muziekbond Gelderland Flevoland onder vermelding van naam/namen en vereniging van de deelnemer(s).

Volledigheidshalve: bij 1 kandidaat: € 200,00; bij 2 kandidaten: € 350,00; bij 3 kandidaten: €450,00.

Examen:
Het examen is op zaterdag 02 april 2016. Deelname aan het examen is mogelijk wanneer er één cursusdag wordt gemist.
Verder: Tijdens de cursus zijn, naast een dosis enthousiasme een tamboer-maîtrestok en een aantekenschrift noodzakelijk. Het lesmateriaal, de handleiding “De Tamboer-maître” en een fotoboek worden tijdens de eerste cursusdag uitgereikt.

Opgeven/Informatie: Marc Gouswaart | E-mail: projecten [at] mbgf [dot] nl  | Telefoon: 06-53931387