De KNMO/OMF en Culturele Hoofdstad 2018

In de ledenvergadering de van de Organisatie van Muziekverenigingen in Friesland(OMF) van 7 maart 2015 is er gesproken over Leeuwarden Kultureel Haadstêd 2018 (CH2018). In die vergadering bood de heer Sieger van Wijk van de Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden zich spontaan aan als vrijwilliger. Het bestuur van de OMF heeft dit aanbod van harte aangenomen. Inmiddels is een initiatiefgroep bezig met het opzetten van een stuurgroep en het ontwikkelen van de eerste plannen.

Bij een cultureel evenement als CH2018 mag DE cultuur van Friesland niet ontbreken. Wij weten allemaal dat er wel eens betere tijden zijn geweest met onze cultuur. Juist nu bestaat de gelegenheid om daar verandering in te brengen. U en ik weten welke belangrijke sociale functie een muziekkorps vervult. En ook nog eens een verbindende factor is binnen onze gemeenschap. “Verbinden”, dat is één van de kernpunten bij CH2018 en daar kunnen wij nu volop op inspelen.

De OMF gaat CH2018 aangrijpen om alle doelgroepen van de KNMO/OMF, de HaFaBra, de Show Mars en Percussie, de Majorette/Twirl en de Color Guard zo te profileren, dat de plaatselijke verenigingen zoveel aanwas van leden hebben, dat er handen tekort zullen zijn om de leerlingen en zij instromers te bedienen. Hierbij kan ook nadrukkelijk samenwerking worden gezocht en kennis worden gedeeld met andere organisaties in Fryslân.

De initiatiefgroep heeft ondertussen een concept plan bedacht; “De ontwikkeling van de cultuur in Fryslân door de eeuwen heen, gevat in hedendaagse muziek, waarbij wordt ingespeeld op de nieuwe gemeentelijke indelingen per 1 januari 2018; de verbindende factor in de breedste zin van het woord”. Om dit te kunnen realiseren hebben wij heel veel ideeën nodig. Dit kunnen wij niet alleen, daarvoor hebben wij u nodig. Ons motto is: “Samen zijn wij sterk”.

Hierbij zijn wij op zoek naar creatieve geesten, meedenkers en aanpakkers. Wellicht is het iets voor uw gemeentelijke muziekfederatie. Met uw hulp zien wij voor ons, dat we samen in één of meerdere weekenden in juni 2018 onze cultuur weer in één klap op de kaart zetten.

Meldt u aan ! Het e-mail adres is omfch2018 [at] gmail [dot] com  Hebt u vragen stel ze gerust.