Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden steunt Leeuwarden KH 2018, en andersom

Een belangrijk cultureel evenement als KH 2018 is natuurlijk ook de uitgelezen mogelijkheid voor Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden om haar verbondenheid met het culturele klimaat in Leeuwarden aan te geven en uit te dragen. Mede dankzij de Leeuwarder Courant zijn reeds aanwezige contacten bevestigd en verdiept.

Na de dragende foto van Ruben van Vliet in de Huis aan Huiskrant en website zijn we er enorm trots op om KH 2018 vanaf nu door middel van reclame op onze materiaalwagen en bussen uit te dragen in alle plaatsen waar we komen. Tevens zal ons Promotieteam de verstrekte beachvlaggen bij alle gelegenheden gebruiken om KH 2018 te promoten, zoals onlangs bij het Wijkfeest in Camminghaburen. Op de foto’s het Pasveerkorps bij de nieuwe reclame voorafgaand aan het optreden in Agny Frankrijk (foto’s gemaakt door Mediateam Pasveer, Chun Ket Thye).

Tezamen met een kerngroep van de OMF (Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslan) buigt de Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden over de mogelijkheid tot een actief deel tijdens het culturele jaar 2018. Er komt hier snel meer informatie over.

De Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden start in het kader van cultuureducatie ook op een tweetal scholen met het project “Korpsen in de Klas”. Een provinciaal project in samenwerking met de OMF, Keunstwurk en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit project kan een boost geven aan daadwerkelijk (vak)muziekonderwijs op scholen.