Open brief aan iedereen die de showsector een warm hart toedraagt, en de doelgroep SMP in het bijzonder

Beste muzikanten, liefhebbers, kaderleden, creatieve geesten, Cees,

De KM-redactie voelt zich geroepen om een open brief te schrijven aan iedereen in Nederland die de showsector een warm hart toedraagt. Of het nu als actief muzikant is, of als oud-lid, liefhebber, instructie- of bestuurslid. In het speciaal is deze brief ook bedoeld voor Cees, Frans, Patrice, Wim, Bert, Jaap, Louis, Aafke, Peter en Priscilla: de leden van de doelgroep Show, Mars, Percussie van de KNMO.

Het roer moet om”, dat was de samenvatting van een discussie die werd gevoerd op de Facebookpagina van één van de redactieleden van Korpsmuziek. De discussie ontstond na het alarmerende nieuws dat Beatrix D&BC uit Hilversum heeft besloten om dit jaar geen showoptredens en contests te doen. Ook bleek afgelopen week dat Taptoe Stiens geen mogelijkheden ziet om een evenement te organiseren in 2015. Eerder al stopten andere showkorpsen en lieten Taptoe’s, van groot tot klein, in het land weten hun programma financieel niet rond te kunnen krijgen.

Het nieuws van Taptoe Stiens en vooral ook Beatrix, eigenlijk de eerste ‘grote naam’ die écht in de problemen komt, maakt de tongen los. Daar waar tot dusver nog – met alle respect - kleinere korpsen omvielen, lijkt het erop dat de Topklasse ook écht in de problemen lijkt te komen door teruglopende ledenaantallen en afnemende belangstelling voor de hobby. Recente voorbeelden?; Smalena Drachten, EDG Ermelo, Nescio Emmeloord, UDI Assen, HHK Haarlem en dan nog de verenigingen die stilzwijgend zijn opgeheven. Ook de Airborne Taptoe Ede, Taptoe Thialf Heerenveen en Taptoe Zeeland zijn maar enkele voorbeelden van Taptoes die niet meer zijn.

Het recente wegvallen van Taptoe Stiens is ook een aderlating, want daarmee verdwijnt opnieuw een mogelijkheid om onze hobby te tonen aan het grote publiek. Ook al organiseert Proud Event nog een mooi evenement met de Blue Devils International Corps, ook zij konden niet voorkomen dat er geen Taptoe-achtig evenement meer is in het WTC Expo in Leeuwarden. Zeker in Friesland blijft er op deze manier weinig over, terwijl er daar toch een flink aantal topkorpsen rondlopen. Maar laten we ook nog even refereren aan de lege tribunes tijdens een groot deel van het WMC….. Dat zet aan het denken.

Groepsgevoel?
Het gaat niet zo heel goed in showkorpsenland. De maatschappij is aan het veranderen en groepsgevoel speelt een minder grote rol. Het is de vraag of de afzonderlijke korpsen en de sector in het algemeen daar wel op inspelen. Een aantal toppers houdt het hoofd nog maar net boven water, en er zijn teveel korpsen die met minimale ledenaantallen een show op de planken proberen te krijgen. Voor veel van hen is de toekomst ongewis. Veel verenigingen vragen zich af of ze over pakweg drie jaar nog bestaansrecht hebben.

Ook op Korpsmuziek merken we minder belangstelling. Leden zijn meer individualistisch en delen ‘zo nu en dan’ nog iets op social media. Trok de website tot jaren terug nog vele duizenden bezoekers per week, nu lopen die aantallen flink terug. Leden van verenigingen zijn veel meer bezig met zichzelf, hechten niet meer zo sterk aan het belang van hun eigen clubje en denken alleen maar: “What’s in it for me?” Corpshoppen is in de mode. Je kunt er tegenin gaan, maar die ontwikkeling draai je als bescheiden sector niet om. Hoe speel je er op in, dat is de vraag.

Wij als KM-redactie vragen ons inderdaad af of het roer niet om moet. We hebben niet de wijsheid in pacht om te zeggen welke kant het op moet. Dat hebben de vele afzonderlijke verenigingen ook niet, die soms met man en macht en met wisselend succes het tij proberen te keren. Tien doelgroepleden kunnen dat ei niet leggen. En het is maar de vraag in hoeverre ‘showkorpsen’ in de talloze afzonderlijk opererende provinciebonden op de agenda staat. In het ene lijstje vast hoger dan in het andere lijstje. Het SKO (showkorpsenoverleg) is best een mooi orgaan om de toekomst van de showkorpsensector te bespreken, maar net als het SKON (een aparte noordelijke afdeling) is dit orgaan erg naar binnen gericht en heeft het tot dusver nog niet geleid tot een gezamenlijke oplossing.

Wij als redactie denken dat er in gezamenlijkheid naar een oplossing moet worden gezocht. De showkorpsensector moet zich volgens ons in gezamenlijkheid afvragen of hetgeen we doen nog aansluit bij wat het publiek eigenlijk het liefst wil zien. Zitten die nog te wachten op een show van 11/12 minuten? Of moeten we mee in internationale ontwikkelingen (toptaptoes in Edinburgh, Basel, etc) waar onderdelen steeds korter worden? Hoe kun je een Top Secret-effect teweeg brengen?

En nog een stap verder: interesseren we met onze activiteiten potentiele nieuwe leden? Jonge kinderen? Bereiken we die nog? ‘Onze’ sector valt over het algemeen nog steeds onder het mom ‘oubollig en stoffig’. Te vaak is een kind onderdeel van spot, juist omdat zijn of haar hobby ‘niet in het plaatje past’. Onterecht, maar iets dat wel speelt! Misschien moeten we veel meer hun ouders pleasen door in te zetten op expressieve vaardigheden, zodat hun kind leert performen? Daar hebben ze later in hun werkzame leven ontzettend veel aan: jezelf durven presenteren. We willen toch een tribune vol trotse ouders en familieleden: zie onze zoon of dochter daar eens een toffe performance geven! Ze worden er weerbaar door en bovendien kunnen we onze eigen sector ook door ontwikkelen door op andere manieren ‘shows’ te gaan maken.

Moeten we met z’n allen niet eens veel beter gaan luisteren naar de behoefte van publiek en potentiele leden? Dat zijn namelijk allemaal onze ‘betalende klanten’. Het zou een manier kunnen zijn om ervoor te zorgen dat er weer meer belangstelling komt voor Taptoe’s en andere evenementen die een podium bieden voor showkorpsen. Misschien moet het roer wel helemaal om. Zonder dat we onze talenten, want in ons sectortje is ontzettend veel talent, gelijk verkwisten.

De laatste jaren zijn er flink wat negatieve ontwikkelingen geweest, tot afgelopen week aan toe. Het zal ook niet voor het eerst zijn dat er discussies zijn, zoals die nu spelen. En er zijn al veel verenigingen, overlegorganen, doelgroepen, besturen en creatieve denkers met dit probleem bezig geweest. Alleen tot dusver ontbrak misschien wel de noodzaak om echt tot een grote actie over te gaan. Aan de andere kant, de noodzaak is er al jaren, maar nu komt het besef er eindelijk.

Laat het trieste nieuws deze week van Beatrix en Taptoe Stiens dan nog voor één ding goed zijn, dat we die discussie wél lostrekken. In gezamenlijkheid en niet in de achterkamertjes van de doelgroep SMP, al die afzonderlijke provinciale bonden, het SKO, de KM-redactie, SKON, de verenigingen en taptoe-overleggen. Eens met wat frisse koppen in een zaal, zonder al teveel afhankelijk te zijn van het old-boys-network en ons-kent-ons groepje dat al vele jaren veel energie steekt in deze sector en daar overigens ook alle waardering voor verdient. Maar wat nieuwe inzichten, kunnen heel goed zijn.

Het ‘wij’ en ‘ons’ gevoel moet breder getrokken. Het ‘wij’ en ‘ons’ is niet jou vereniging, maar het is nu de sector. Het wordt tijd om de koppen bij elkaar te steken en om te kijken of en hoe het roer in onze prachtige showkorpsensector om kan en moet. En dan geen zielige verhalen over vroeger, dat het niet lukt. Nee, hoe nu verder, de toekomst. Daar moeten we het over hebben. Noem het een congres of desnoods een brainstormsessie, waar iedereen bij aanwezig kan en mag zijn zonder dat we ze gelijk linken aan een vereniging of organisatie. Vrijuit praten, al dan niet met de benen op tafel!

De toekomst van de showkorpsensector is een onderwerp wat bij de KNMO hoog op de agenda zou moeten staan. Deze problemen spelen vast ook in de HaFaBra-sector. Maar de showkorpsensector zal dan het recalcitrante jongetje van de klas zijn, die willen zelf ook graag meepraten. Deze brief is dan ook niet voor niets speciaal gericht aan de leden van de doelgroep SMP. We hopen dat jullie initiatief willen nemen tot een dergelijke brainstorm(s), zodat er een gezamenlijke actie (alle korpsen en evenementen, van groot tot klein) kan komen.

Waar dat toe moet leiden? Gezamenlijke opleidingsplannen waar je ook echt wat mee kan, PR-campagnes die er toe doen, muziek en show cool maken voor- en laten zien aan de jeugd, ledenwervingsvoorstellen, het in de markt zetten van nieuwe evenementenconcepten, betere samenwerkingen, het houden van evenementen in schouwburgen of het schrappen van het Taptoesignaal? Allemaal onderdelen die vast al wel eens in een achterkamertje zullen zijn besproken. Misschien zelfs wel onderdelen die zijn beproefd. Laten we van elkaar leren.

Een dergelijke brainstorm zou van extra waarde zijn als die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de KNMO.

Groet en hopelijk tot snel,

De redactie en medewerkers van Korpsmuziek

*******************************************************************
Inmiddels heeft de KNMO in de persoon van voorzitter Bart van Meijl ook formeel naar Korpsmuziek gereageerd op de Open Brief, die ze met belangstelling hebben gelezen. Ze hebben ons laten weten nog deze week met een publicatie te komen over onder andere een mogelijke bijeenkomst. Korpsmuziek wil graag samen met de KNMO én de sector optrekken. Voor nu ook een mooi moment om de discussiemachine een beetje stil te zetten en even te wachten op de publicatie van de KNMO.

********************************************************************